Maatjes GGZ

Maatjes GGZ ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid en om iets aan de eenzaamheid en het isolement te doen. 

Heb je behoefte aan ondersteuning om je isolement te doorbreken? Dan is Maatjes GGZ misschien iets voor jou.

Maatjes GGZ is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid met een min of meer chronisch karakter. Deze kwetsbaarheid heeft ook vaak gevolgen voor het leven als mens zoals eenzaamheid en een gevoel van isolement. Herkent u zich hierin en zou u hier met ondersteuning graag iets aan willen doen, dan is maatjes GGZ misschien wel iets voor u.

Als deelnemer wordt u gedurende één jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen met de vrijwilliger onderneemt u activiteiten om de eenzaamheid te doorbreken. Bij de start formuleert u een aantal doelen die u zou willen bereiken. Wij verwachten van u dat u gemotiveerd bent om met ondersteuning iets te doen om uw isolement te doorbreken.

Als vrijwilliger ondersteunt u als maatje een deelnemer bij het doorbreken van het sociaal isolement. Hij of zij ondersteunt door de deelnemer te bezoeken en door samen activiteiten te ondernemen. Het contact vindt bij voorkeur wekelijks plaats en de vrijwilliger is hiervoor gemiddeld twee uur per week beschikbaar. Het contact heeft een tijdelijk karakter en duurt een jaar. Indien nog niet alle doelstellingen bereikt zijn kan het contact maximaal met een half jaar worden verlengd.

Meer informatie vindt u in onze brochures.