Maatjes Participatie Immigranten

Vrijwilligers helpen nieuwkomers om hun plek te vinden in onze maatschappij.

Mensen die vanuit een ander land en een andere cultuur terecht komen op een plek in Nederland krijgen heel veel nieuwe taken en zorgen op zich af. Zij willen graag weer een leven opbouwen maar dat valt niet mee. Zeker niet als zij de taal nog niet machtig zijn.

Humanitas IJmond ontwikkelt en introduceert een nieuwe activiteit gericht op het activeren van migranten die in een isolement zitten of dreigen te raken. Wij richten ons op mensen, die reeds inburgeringscursussen hebben doorlopen.

De doelstelling van de ondersteuning is om deze mensen te helpen bij het deelnemen aan de samenleving, zodat ze de Nederlandse taal actief kunnen oefenen, waardoor hun zelfstandigheid vergroot en zij kunnen groeien naar economische zelfstandigheid. De activiteit is gestart in het najaar van 2015. Samenwerking met Sociale Wijkteams, Socius, Welzijn Beverwijk, Blijfgroep, Stichting Participatie Anderstaligen, Vluchtelingenwerk Nederland

Ben jij geïnteresseerd in deze activiteit. Ken je iemand die behoefte heeft aan deze vorm van begeleiding of wil je actief worden als vrijwilliger? Neem contact met ons op via de gegevens rechts op deze pagina.