IJmond

Kindervakantie weken

In 2016 kunnnen vijf kinderen deelenemen aan de vakantieweken

De Kindervakantieweken van Humanitas zijn bedoeld voor kinderen waarvoor het vanwege hun financiële, sociaal/emotionele en/of pedagogische situatie niet mogelijk is om met het eigen gezin op vakantie te gaan. Zij worden naar ons verwezen door professionele hulpverleningsinstellingen. Voor deze kinderen is een vakantie los van de thuissituatie zeer wenselijk voor zowel de ouders als het kind. Voor de meeste van deze kinderen is dit de enige vakantie tijdens de zomerperiode. De afdeling verzorgt zelf de financiering van de kosten van een kindplaats uit fondsenwerving. Voor 2016 is het doel 5 kinderen uit de regio IJmond aan de kindervakantieweken te laten deel nemen.

Terug naar het nieuwsoverzicht