Maatjes GGZ

IJMOND

MAATJES GGZ HUMANITAS VAN START

 

 

Met trots kunnen wij u melden dat  Humanitas IJmond met ingang van 15 november 2016 van start gaat met een maatjes GGZ activiteit.

 

Maatjes GGZ richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid met een min of meer chronisch karakter heeft. In Nederland hebben ongeveer 215.000 last van een dergelijke aandoening. Voor de IJmond gemeenten Beverwijk en Heemskerk gaat het om circa 1000 inwoners tussen de 18 en 65 jaar.

Mensen die tot deze groep behoren ondervinden nog al eens problemen op sociaal en maatschappelijk terrein. Eenzaamheid en sociaal isolement komen dan ook veel voor.

 

Humanitas gelooft in een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen, ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maatjes GGZ probeert deelnemers te ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijk voor het eigen leven en het samenleven met anderen. Isolement is niet nodig. Het gaat erom dat mensen met een psychische aandoening de regie over het eigen leven herstellen als ze dat tijdelijk zijn kwijt geraakt.

In de maatjes GGZ activiteit wordt een deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. De vrijwilliger bezoekt de deelnemer eens per week of twee weken. Samen ondernemen zij activiteiten die de deelnemer uit zijn isolement haalt. Bij de start van het traject formuleert de deelnemer een aantal doelstellingen. Het traject is tijdelijk en duurt in principe een jaar.

 

Wij realiseren ons dat er veel instellingen zijn die zich geheel of gedeeltelijk richten op deze doelgroep. Humanitas wil dan ook graag samenwerken met deze instellingen om er maximaal voor te kunnen zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid weer in staat gesteld worden om de regie over het eigen leven te kunnen herstellen. 

 

Mocht u potentiele deelnemers of vrijwilligers kennen dan stellen wij het zeer op prijs als u ze met ons in contact brengt.

Voor vragen over deze activiteit kunt u contact opnemen met Henk Mathijssen, vrijwillig coördinator, tel 06-13319018 email henkmathijssen@planet.nl

 

Als bijlage voegen wij de brochures toe voor vrijwilligers en deelnemers.

 

Met vriendelijke groet,

  

 

Ineke Jansen

 

 

Voorzitter Humanitas IJmond

Terug naar het nieuwsoverzicht