Humanitas IJmond

De afdeling IJmond is een kleine afdeling. Op dit moment zijn 75 vrijwilligers actief op het gebied van eenzaamheid, opvoeden en opgroeien.

In het district Noordwest is de afdeling IJmond een relatief kleine afdeling, die echter al meer dan 25 jaar bestaat.

De afdeling heeft goedlopende activiteiten op het gebied van
Eenzaamheid en Participatie, te weten: vriendschappelijk- en activerend
huisbezoek. Deze activiteiten draaien goed met enthousiaste coördinatoren en
vrijwilligers. De deelnemers komen met name uit de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk.

De afdeling heeft ambities nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen, waarbij nadrukkelijk ingespeeld wordt op vragen uit de samenleving.  Hiervoor heeft overleg plaats gevonden met o.a. de Sociale Teams, Welzijnsorganisaties, Socius en de gemeentes.

Dit heeft geleid tot het initiatief van twee nieuwe activiteiten te weten maatjes GGZ en Maatjes Immigranten

In jan. 2016 is gestart met een pilot BOR die succesvol werd afgesloten.De afgelopen 3,5 jaar is veel geïnvesteerd om dit aanbod goed neer te zetten in de IJmond. Helaas is gebleken dat het aanbod van BOR onvoldoende is benut. Dit heeft tot het besluit geleid BOR niet voort te zetten in de IJmond per 1 april 2019. Er wordt voor gezorgd dat de lopende contacten op een goede manier worden afgerond.

Binnen de IJmond zijn wordt gekeken naar een dekkend preventief hulpaanbod op het gebied van scheidingen, het aanbod voor kinderen die geen contact hebben met één van hun ouders door scheiding zullen we hier in mee nemen.

Middels het werven van fondsen wordt het mogelijk gemaakt kinderen die het nodig hebben deel te laten nemen aan de kindervakantieweken.

Het Bestuur en de coördinatoren

Voorzitter:

Ineke Jansen

Secretaris:

Secretaris  Joris Jansbeken                                                          Email: ijmond@humanitas.nl

Bestuurslid Financiën:

Sander van Ierschot

Bestuurslid portefeuille Eenzaamheid en Participatie:

Erik Kieftenbeld

Bestuurslid Algemeen en Telefooncirkel:

Marjan Heesterbeek

Bestuurslid project BOR en Kindervakantieweken:

Joris Jansbeken

Coördinatoren:

Astrid van der Sluis,  Activerend en Vriendschappelijk huisbezoek, telefoon 06-35113435

Rika Louwe, Maatjes GGZ, telefoon 0613319018

Erna Tamis en Armaghan Jansen, Maatjes Immigranten, tel. 0635120275 en 0612736482

Ingrid Rombouts, kindervakantieweken

Theo de Vries, telefooncirkel

Vergadering

Enkele leden van het Bestuur en coördinatoren van Humanitas IJmond.

Onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen in onze afdeling. Hier vind je een overzicht van de nieuwsbrieven.