IJmond

Humanitas IJmond

De afdeling IJmond is een kleine afdeling. In 2015 waren 45 vrijwilligers actief op het gebied van eenzaamheid. De ambitie is in 2020 te groeien naar 150 actieve vrijwilligers voor zeven activiteiten in de thema's Opvoeden, Opgroeien en Eenzaamheid.

In het district Noordwest is de afdeling IJmond een relatief kleine afdeling, die echter al meer dan 25 jaar bestaat.

De afdeling heeft op dit moment 2 goedlopende activiteiten op het gebied van
Eenzaamheid en Participatie, te weten: vriendschappelijk- en activerend
huisbezoek. Deze activiteiten draaien goed met enthousiaste coördinatoren en
vrijwilligers. De deelnemers komen met name uit de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk.

De afdeling heeft ambities om te groeien en nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen, waarbij nadrukkelijk ingespeeld wordt op vragen uit de samenleving.  Hiervoor vindt overleg plaats met o.a. de Sociale Teams, Welzijnsorganisaties, Socius en de gemeentes.

In jan.2016 is een pilot gestart voor BOR en worden de voorbereidingen getroffen voor een project Maatjes GGZ en Participatie Immigranten.

Het Bestuur en de coördinatoren

Voorzitter:

Ineke Jansen

Secretaris:

Secretaris a.i. Joris Jansbeken                                                          Email: ijmond@humanitas.nl

Bestuurslid Financiën:

Theo van Rumste

Bestuurslid portefeuille Eenzaamheid en Participatie:

Erik Kieftenbeld

Bestuurslid project BOR en Kindervakantieweken:

Joris Jansbeken

Coördinatoren:

Astrid van der Sluis,  Activerend en Vriendschappelijk huisbezoek, telefoon 06-35113435

Marian Landkroon, Vriendschappelijk huisbezoek, telefoon 06-51168776

Henk Mathijssen, Maatjes GGZ, telefoon 0613319018

Ingrid Rombouts, Begeleide Omgangs Regeling (pilot), telefoon 06-36012956

Enkele leden van het Bestuur van Humanitas IJmond.
van links naar rechts Erik Kieftenbeld, Theo van Rumste,
Ineke Jansen en Joris Jansbeken

Onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen in onze afdeling. Hier vind je een overzicht van de nieuwsbrieven.