IJmond

Humanitas IJmond

De afdeling IJmond is een kleine afdeling. In 2015 waren 45 vrijwilligers actief op het gebied van eenzaamheid. De ambitie is in 2020 te groeien naar 150 actieve vrijwilligers voor zeven activiteiten in de thema's Opvoeden, Opgroeien en Eenzaamheid.

In het district Noordwest is de afdeling IJmond een relatief kleine afdeling, die echter al meer dan 25 jaar bestaat.

De afdeling heeft op dit moment 2 goedlopende activiteiten op het gebied van
Eenzaamheid en Participatie, te weten: vriendschappelijk- en activerend
huisbezoek. Deze activiteiten draaien goed met enthousiaste coördinatoren en
vrijwilligers. De deelnemers komen met name uit de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk.

De afdeling heeft ambities om te groeien en nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen, waarbij nadrukkelijk ingespeeld wordt op vragen uit de samenleving.  Hiervoor vindt overleg plaats met o.a. de Sociale Teams, Welzijnsorganisaties, Socius en de gemeentes.

Dit heeft geleid tot het initiatief van twee nieuwe activiteiten te weten maatjes GGZ en Maatjes Immigranten

In jan. 2016 is gestart met een pilot BOR die succesvol is afgesloten en middels subsidie van de IJmondgemeenten is vervolgd in 2017 en 2018.

Middels het werven van fondsen wordt het mogelijk gemaakt kinderen die het nodig hebben deel te laten nemen aan de kindervakantieweken.

Het Bestuur en de coördinatoren

Voorzitter:

Ineke Jansen

Secretaris:

Secretaris a.i. Joris Jansbeken                                                          Email: ijmond@humanitas.nl

Bestuurslid Financiën:

Vacature

Bestuurslid portefeuille Eenzaamheid en Participatie:

Erik Kieftenbeld

Bestuurslid project BOR en Kindervakantieweken:

Joris Jansbeken

Coördinatoren:

Astrid van der Sluis,  Activerend en Vriendschappelijk huisbezoek, telefoon 06-35113435

Rika Louwe, Maatjes GGZ, telefoon 0613319018

Erna Tamis en Armaghan Jansen, Maatjes Immigranten, tel. 0635120275 en 0612736482

Sopfie van Schieveen, Begeleide Omgangs Regeling (pilot), telefoon 06-20502663

Ingrid Rombouts, kindervakantieweken

Vergadering

Enkele leden van het Bestuur en coördinatoren van Humanitas IJmond.

Onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren wij vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen in onze afdeling. Hier vind je een overzicht van de nieuwsbrieven.