Wij zoeken

Humanitas zoekt vrijwilligers voor haar huisbezoek activiteiten

Wat doet Humanitas?

Humanitas helpt met haar vrijwilligers al meer dan 75 jaar mensen van alle leeftijden zich minder eenzaam te voelen. Deelnemers, jong en oud, kunnen daardoor meer zelfstandig en zelfredzaam blijven. Het werkgebied is Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen Noord. Vriendschappelijk en activerend huisbezoek zijn belangrijke activiteiten van Humanitas.

Wat is vriendschappelijk en activerend huisbezoek?

Een vrijwilliger bezoekt zijn/haar deelnemer eenmaal per twee weken. Is het bezoek vriendschappelijk, dan bestaat het uit een praatje, uit een spelletje of gaan de deelnemer en de vrijwilliger naar buiten voor bijvoorbeeld een wandeling. Bij activerend huisbezoek helpt de vrijwilliger de deelnemer meer zelfredzaam te maken, bijvoorbeeld door de deelnemer in contact te brengen met andere mensen of een club in de omgeving.

Wat doet Maatjes GGZ?

Een vrijwilliger bezoekt zijn/haar deelnemer eenmaal per twee weken. Het betreft deelnemers met psychische problemen, die meestal wel gewoon thuis wonen. Het bezoek bestaat meestal uit een praatje uit een spelletje of gaan deelnemer en vrijwilliger naar buiten voor bijvoorbeeld een wandeling. de deelnemer geeft vaak aan waar hij/zij interesse in heeft en de vrijwilliger probeert dat zo goed mogelijk te organiseren.

Wat doet Maatjes Immigranten?

Een vrijwilliger bezoekt zijn/haar deelnemer eenmaal per twee weken. Het betreft in dit project deelnemers de immigrant zijn en vaak moeite hebben de weg te vinden in onze maatschappij. Het bezoek bestaat meestal uit een praatje, hulp om de immigrant wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving, oplossen van taalproblemen of gaan deelnemer en vrijwilliger naar buiten voor bijvoorbeeld een wandeling of een boodschap te doen. De deelnemer geeft vaak aan waar zij/hij interesse in heeft en de vrijwilliger probeert dat zo goed mogelijk te organiseren.

Wat doet de vrijwilliger?

De vrijwilliger gaat eens per 2 weken op bezoek bij de deelnemer gedurende ca. 2 uur. Het is altijd mogelijk om in overleg met een deelnemer een ander afspraak te maken. Doe dat onnodig in overleg met de coordinator van de activiteit waarbij je vrijwilliger bent. De vrijwilliger krijgt van Humanitas een passende opleiding, ca. 1 cursusdag en aanvullende online training. Er vinden regelmatig intervisiebijeenkomsten plaats om je ervaringen te delen met collega vrijwilligers van dezelfde activiteit. Daarnaast kun je samen met je deelnemer deelnemen aan activiteiten als het Kerstdiner en andere gezamenlijke activiteiten, die we in de loop van het jaar organiseren.

Hoeveel tijd is de vrijwilliger kwijt?

Als basis gaan we uit van 1x per twee weken 2 uur op bezoek. In voorkomende gevallen kunnen vrijwilliger en deelnemer een andere afspraak maken evt. in overleg met de coordinator.

Iets voor jou?

Alle vrijwilligers krijgen een opleiding, onkostenvergoeding en doen mee aan leuke activiteiten. Belangstelling of vragen? Neem dan contact op met de coordinator die vermeld staat op deze website of reageer via ons E-mailadres ijmond@humanitas.nl

Terug naar overzicht