Kanaalstreek & Westerwolde

Humanitas Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind?  Zelfs als het er eigenlijk niet inzit? Humanitas Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind.

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon even niet in. Misschien is gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan de brandweer, om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast zijn er ook weekvakanties bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

Kinderen gaan een week in de zomervakantie naar Orvelte. Vrijwilligers zorgen voor begeleiding en een activiteitenprogramma. De eigen bijdrage is € 35,- per kind.

Humanitas organiseert voor kinderen met ADHD of een autisme spectrum stoornis speciale vakantiekampen ter ontlasting van ouders/verzorgers tijdens de zomervakantie.  De eigen bijdrage is € 240,-  per kind.  De werving gebeurt ieder jaar vanaf april.

Voor alle weken geldt dat het aantal plaatsen beperkt is. Wilt u informatie of aanmelden dan kunt u mailen naar: kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl