Opening Financieel Café

Door de coronamaatregelen was het Financieel Café van Humanitas in Schagen gedwongen om begin maart 2020 de deuren in de bibliotheek te sluiten. Daarnaast werd vastgesteld dat de ruimte in de bibliotheek vanwege oplopende bezoekers aantallen niet meer voldeed aan de privacy wetgeving.

De coronaperiode was een mooie gelegenheid om een nieuwe locatie te verwerven. Verschillende opties passeerde de revue, maar uiteindelijk viel de keuze op een kantoorruimte in Pand Raak te Schagen. Vrijdag 7 augustus werd aldaar voor het eerst de deuren van het financieel café weer geopend en op 4 september jl. om 14.30 uur werd het financieel café in het bijzijn van wethouder Siggo van der Veek van Schagen formeel in werking gesteld. Naast een korte formele begroeting werd de wethouder eerst in het kort geïnformeerd over de werkzaamheden van de Thuisadministratie en Get a Grip. Daarna ging alle aandacht naar de doelstelling en werkwijze van het Financieel café. De aanwezige vrijwilligers konden vervolgens uiteenzetten hoe de behoefte aan ondersteuning van de bezoekers werden vervuld. Met het communicatie probleem bij allochtone bezoekers, welke de ondersteuning erg bemoeilijkt, werd uitvoerig stil gestaan.  De wethouder erkende dit en zal hier de nodige aandacht aan besteden.

Na het maken van enkele foto’s werd de bijeenkomst beëindigd en konden we concluderen dat het een succesvolle bijeenkomst is geweest. Ook mede door de facilitaire ondersteuning van de dames van Pand Raak.

Het financieel café is elke vrijdag geopend in Pand Raak in Schagen van 14:00 tot 16:00 voor al jouw financiële vragen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht