Kop van Noord-Holland

Wie we zijn

Bestuur en coördinatoren

Bestuur:

Hans van der Kamp, Voorzitter

Pieter Plaatsman, Secretaris

Monica Blom, Portefeuillehouder Vrijwilligerszaken

Mart Coers, Portefeuillehouder Financiën 

Bart Hoetink, Portefeuillehouder Sociaal Beraad

Gerard Bosman, Algemeen bestuurslid

Team Coördinator:

Sandra Kooij

Coördinatoren:

Irene Ruijter, Denise van Dijk en Sandra Kooij - Vriendschappelijk Huisbezoek

Angelique Lewakabessy - Home-Start en Voorlezen

Marten Kalis - Thuisadministratie

Daniek Peereboom - Get a grip, Jongerenmaatjes en Vriendschappelijk Huisbezoek