Wie we zijn

Bestuur en projectcoördinatoren

Bestuur:

Hans van der Kamp, Voorzitter

Pieter Plaatsman, Secretaris

Monica Blom, Portefeuillehouder Vrijwilligerszaken

Mart Coers, Portefeuillehouder Financiën 

Bart Hoetink, Portefeuillehouder Sociaal Beraad

Gerard Bosman, Algemeen bestuurslid

Gerard Pieterman, Algemeen bestuurslid

Team Coördinator:

Sandra Kooij

Coördinatoren:

Denise van Dijk, Nienke van Oene, Irene Ruijter, Lori Weber - Vriendschappelijk Huisbezoek

Angelique Lewakabessy - Home-Start en Voorlezen

Marten Kalis - Thuisadministratie

Daniek Peereboom - Get a grip, Jongerenmaatjes en Voorlezen