Wie we zijn

Bestuur en projectcoördinatoren

Projectcoördinatoren:

Home - Start: Angelique Lewakabessy

VoorleesExpress: Angelique Lewakabessy, Daniek Peereboom

Vriendschappelijk Huisbezoek: Daniek Peereboom, Irene Ruijter, Lori Weber, Nicolien Kistemaker

Get a Grip: Denise van Dijk

Thuisadministratie: Denise van Dijk

Jongerenmaatjes: Daniek Peereboom 

Match-Up: Lori Weber

Bestuur:

Ruud van Neure, ad interim bestuurslid