Donaties, sponsoring en subsidie

Waarom moet een vrijwilligersorganisatie als Humanitas Lansingerland aan fondsenvorming doen en vragen om subsidie bij onder andere de gemeente Lansingerland?

Voor een buitenstaander is dat een voor de hand liggende vraag! Hier volgt het antwoord:

Het zal duidelijk zijn dat een vrijwilligersorganisatie - zoals onze afdeling  - jaarlijks een aanzienlijk lagere financiële begroting heeft dan een organisatie die met louter betaalde krachten werkt. Maar ook een vrijwilligersorganisatie maakt kosten: denk aan het huren van ruimte voor bijeenkomsten voor vrijwilligers, vrijwilligers hebben onkosten die moeten worden vergoed, er is sprake van opleiding- en trainingskosten, maar denk ook aan de huur van onze bescheiden werkruimte voor de projectcoördinatoren in Bleiswijk.

Humanitas Lansingerland heeft er bewust voor gekozen om een aantal betaalde coördinatoren aan te trekken voor respectievelijk Home-Start, Tandem en Thuisadministratie. Dat komt de kwaliteit van de ondersteunende hulp door onze vrijwilligers op die terreinen ten goede; maar daarnaast heeft ons besluit te maken met de zwaarte van de problematiek waarmee onze vrijwilligers bij deze drie projecten worden geconfronteerd.

In de praktijk constateren wij dat onze keuze goed uitwerkt.

Voor alle duidelijkheid: alle overige mannen en vrouwen die actief zijn binnen de afdeling – vrijwilligers, vrijwillige coördinatoren en bestuursleden – zijn onbezoldigd!

Onze afdeling is er trots op dat wij subsidie ontvangen van de gemeente voor onze  projecten. Dat zegt iets over de kwaliteit van het werk dat wij leveren en het zegt iets over de behoefte in Lansingerland aan onze verschillende vormen van ondersteunende hulp.

Daarnaast treedt woningbouwvereniging 3B Wonen op als cofinancier voor het project Thuisadministratie en voor het Maatjesproject Tandem. Zonder deze structurele financiële ondersteuning kunnen wij onze projecten niet uitvoeren.

Terug naar het nieuwsoverzicht