Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers

Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers van Humanitas Lansingerland richt zich op begeleiding van nieuwkomers in onze gemeente (vluchtelingen met een verblijfsstatus) bij inburgeren, integreren, administratie en welzijn.

Nieuwkomers mogen zich in onze gemeente vestigen en lopen vaak tegen heel wat zaken aan. Huisvesting, inrichting van een woning, een voorlopige uitkering, toeslagen, huis- en tandarts, een school voor hun kinderen, verzekeringen; dit alles kan best lastig zijn. Zeker voor iemand die de weg nog niet weet, de taal nog niet spreekt en weinig mensen kent. In opdracht van de gemeente helpen vrijwilligers van Humanitas Lansingerland hen daarbij.

We geven uitleg en gaan mee naar instanties. We laten nieuwkomers kennismaken met clubs en verenigingen en helpen soms ook bij het kopen van de inrichting voor een huis.

Het gaat in de eerste maanden van de begeleiding vooral om praktische ondersteuning, zoals het aanvragen van toeslagen en de inrichting van de woning. In de periode daarna gaat het meer om het wegwijs raken in de gemeente en de directe woonomgeving, bijvoorbeeld het zoeken van een sport of hobby, het oefenen van de Nederlandse taal, het helpen met de post, afspraken met instanties en het opbouwen van een sociaal netwerk.

De begeleiding van nieuwkomers vindt zowel thuis plaats als in de vorm van een spreekuur op ons kantoor in Bergschenhoek. De begeleiding start op de dag dat de nieuwkomer in Lansingerland komt wonen en duurt maximaal 2 jaar.

Spreekuur

Humanitas Lansingerland houdt op maandag en donderdag spreekuur waar nieuwkomers met hun vragen terechtkunnen. Vrijwilligers helpen dan met het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld huurtoeslag, kinderopvang, opleidingen, Woonnet Rijnmond enzovoort. Maar ook leggen ze uit hoe verzekeringen werken of waar men een huisarts vindt. Helpen bij het schrijven van een brief, bellen van een instantie of maken van een afspraak behoort ook tot de mogelijkheden.

Het spreekuur is op maandag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Ons bezoekadres is Wilhelminastraat 1c in Bergschenhoek (2661 ET).

We zoeken vrijwilligers

Wil je iets betekenen voor een ander en vind je het leuk om nieuwkomers te helpen om in onze gemeente thuis te raken? Wil je graag werken met mensen met een andere cultuur? Ken je de weg op internet en ben je in staat met een digitaal systeem te werken, waarin we de begeleiding van deelnemers vastleggen en volgen? Wil je een nieuwkomer coachen om zelfredzaam te worden in onze gemeente? Dan is jouw inzet voor Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers echt iets voor jou! Ook als je je wilt inzetten als tolk (Arabisch of Tigrinya) ben je welkom.

Dit krijg je er voor terug

Waardering, goede begeleiding van ervaren coördinatoren, een voorbereidende basistraining met na afronding een certificaat, intervisie, (thema)bijeenkomsten, persoonlijke ontwikkeling, contact met andere vrijwilligers en vergoeding van gemaakte kosten.

Vrijwilliger worden

Heb je interesse als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact op met de coördinatoren Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers bij Humanitas Lansingerland via nieuwkomers.lansingerland@humanitas.nl.

Fouzia Abouyahia
06 38 92 58 54

Mieke van Tilburg
06 53 10 05 60

Tessa Turner
06 51 02 04 27