Tandem Jeugd

Als er bij kinderen sprake is van eenzaamheid door pesten, een handicap, verhuizing, scheiding of overlijden.

Tandem Jeugd is een onderdeel van Tandem Maatjes van Humanitas Lansingerland. Bij Tandem Maatjes ondersteunt een vrijwilliger een deelnemer om weer deel te nemen aan de samenleving. Bij kinderen en jongeren kan er tijdelijk sprake zijn van eenzaamheid door bijvoorbeeld pesten, handicap, verhuizing, scheiding of overlijden. Het maatje biedt de kinderen tijdelijk een steuntje in de rug door samen leuke en afleidende activiteiten te ondernemen. De vrijwilliger komt 1 keer per week gedurende 1 jaar lang bij het kind thuis op bezoek. Doordat je een vertrouwenspersoon bent en een band opbouwt met de kinderen, wordt er veel aandacht besteed aan het versterken van het zelfbeeld en het verwerken van het verlies. Het is de bedoeling dat het kind na dit jaar weer zelfstandig verder kan.

Ook kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar die zich bevinden in een scheidingssituatie van hun ouders, kunnen soms tijdelijk een steuntje in de rug gebruiken. De kinderen worden voor een jaar gekoppeld aan een vrijwilliger of stagiair. Dit zogenaamde maatje bezoekt het kind gemiddeld 1 keer per week afhankelijk van de behoefte en de vraag. Het is daarbij wel belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders gemotiveerd zijn om mee te werken en de afspraken kunnen nakomen. Het maatje kan samen met het kind leuke afleidende activiteiten ondernemen en middels spel proberen de scheiding te verwerken en het verdriet een plekje te geven. Daarnaast is het maatje een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor het kind, kan er gewerkt worden aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van de communicatie in het gezin.

Hulp nodig?

Wil je jezelf aanmelden voor Tandem Jeugd? Neem dan contact op met Alice Mullemeister, coördinator Tandem Jeugd bij Humanitas Lansingerland. Haar contactgegevens vind je op deze pagina. Je kunt je ook aanmelden met dit formulier.

Vrijwilliger worden

Wil je vrijwilliger worden, neem dan contact op met Alice Mullemeister, coördinator Tandem Jeugd bij Humanitas Lansingerland. Haar contactgegevens vind je op deze pagina.