Lansingerland

11 november 2015

Themabijeenkomst Eenzaamheid en Sociaal Isolement

Op 11 november a.s. is dr. Anja Machielse onze gastspreker; zij is bereid om na de pauze vragen uit de zaal te beantwoorden.

Als onderzoeker richt zij zich op het belang van betekenisvolle sociale contacten en vooral op het ontbreken daarvan. Zij zal ingaan op de volgende vragen:

Hoe komt het dat mensen eenzaam of sociaal geïsoleerd raken? Wat zijn de gevolgen? Hoe redden deze mensen zich? Welke mogelijkheden zijn er om hun omstandigheden te verbeteren? Welke rol hebben burgers, vrijwilligers en hulpverleners daarbij?

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in sociale wetenschappen. Zij is Universitair Hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare burgers en thema’s zoals eenzaamheid, sociaal isolement, zelfredzaamheid en zingevingsvragen. Ook verzorgt zij gastcolleges op andere universiteiten.

De bijeenkomst duurt van 20.00-22.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Zalencentrum Rehoboth is gevestigd in het hart van Berkel – Wilhelminastraat 2 – 2651 DL Berkel en Rodenrijs – de zaal is open vanaf 19.45 uur.

Terug naar overzicht