Lansingerland

Home-Start dingt mee naar Appeltje van Oranje

Jaarlijks reikt het Oranjefonds de zogenaamde ‘Appeltjes van Oranje’ uit. Een prestigieuze prijs voor organisaties die zich inzetten voor o.a. een leefbare samenleving.

Humanitas Home-Start Lansingerland is voorgedragen voor deze prijs door het plaatselijke bestuur van Humanitas. 

Inmiddels is Home-Start door het Oranjefonds uitgekozen om deel te nemen aan de tweede ronde. Dat houdt in dat er van 2 t/m 11 december a.s. tijdens de Stemtiendaagse online gestemd kan worden op Home-Start voor de finale. Stemmen kunt u op: www.oranjefonds.nl/appeltjes

Als Home-Start Lansingerland de finale haalt en een ‘Appeltje’ wint wordt deze prijs uitgerekt door Koningin Maxima in mei 2017. 

Het thema van de ‘Appeltjes van Oranje’ van 2017 is ‘Krachtige Kinderen’. Kinderen groeien soms op in moeilijke situaties. Gelukkig zijn er initiatieven die zich inzetten om hen zo goed mogelijk mee te laten doen, zonder ze in een uitzonderingspositie te plaatsen. Bijvoorbeeld door kinderen te helpen zich te ontwikkelen of juist ouders te ondersteunen in de opvoeding.

Dit sluit goed aan bij waar Home-Start voor staat. Home-Start ondersteunt ouders die een periode meemaken waarin het niet zo goed gaat. Dat kan allerlei oorzaken hebben: overbelasting door ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig sociale contacten, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen partners. Meestal kunnen gezinnen hun problemen zelf oplossen. Maar soms hebben gezinnen meer dan anders behoefte aan een luisterend oor of ondersteuning bij de opvoeding, of een helpende hand bij het oplossen van praktische problemen. Dit zal vaker het geval zijn naarmate gezinnen minder kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Home-Start ondersteunt deze gezinnen, vanuit de overtuiging dat je, als je jonge kinderen wilt steunen, hun ouders moet steunen.

Die ondersteuning wordt gegeven door getrainde vrijwilligers. Elk gezin dat zich aanmeldt wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die het gezin een dagdeel per week bezoekt. Ouders die door een vrijwilliger ondersteund worden kunnen sneller weer op eigen benen staan. Vrijwilligers hebben ervaring met opvoeden en bieden op basis van gelijkwaardigheid ondersteuning aan de gezinnen. Gebleken is dat Home-Start ook gezinnen bereikt die door de reguliere hulpverlening vaak niet bereikt worden.

In Lansingerland is Humanitas Home-Start inmiddels zes jaar actief en biedt op jaarbasis ondersteuning aan 30 gezinnen. De vrijwilligers van Home-Start doen het werk met veel enthousiasme en liefde. Ze geven aan er zelf ook veel voor terug te krijgen, zoals fijne contacten, waardering, leermomenten en voldoening.

De Appeltjes van Oranje waar Humanitas Home-Start Lansingerland in meedingt, is een initiatief van het Oranjefonds. Het Oranjefonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied in Nederland. 

Terug naar het nieuwsoverzicht