Lansingerland

Certificering Tandem

Kortgeleden is een enthousiaste groep vrijwilligers en stagiaires weer geslaagd voor de introductietraining voor het Humanitas Tandem maatjesproject in Lansingerland. Allen zijn al met veel plezier aan de slag als maatje/buddy van een groot aantal deelnemers in een (dreigend) sociaal isolement. Want wat geeft meer voldoening dan een medemens in (tijdelijke) nood een steuntje in de rug te geven!! 

Onlangs heeft  groep vrijwilligers en stagiaires na een korte, maar leerzame training hun certificaat uitgereikt gekregen door de voorzitster van Humanitas Lansingerland mw. Bovens.  Zij hebben handvatten gekregen  om een  ‘maatje’ te kunnen zijn voor een inwoner van Lansingerland van 7 tot 100 jaar die wel een steuntje in de rug gebruiken kan. Het gaat vaak om praktische ondersteuning, zoals samen een boodschap doen , taalmaatje zijn, samen gezellig koken, helpen bij het huiswerk, spelletjes doen, formulieren helpen invullen, een plan maken om het huis eindelijk weer op orde te krijgen, ergens een bakje koffie drinken, fietsen, wandelen, samen fotograferen, naar de bioscoop, tuincentrum enz. enz. 

De oorzaken van minder sociale contacten of het gevoel van eenzaamheid kunnen te maken hebben met pesten op school,  emigratie vanuit een ander land, rouw en verlies, een geestelijke en/of lichamelijke beperking, scheiding, verhuizing, werkeloosheid, financiële problemen enz. 

Door deze ondersteuning wordt voorkomen dat de problemen steeds groter worden. Het kan immers iedereen overkomen dat er momenten zijn in het leven dat het niet zo goed met je gaat.   De stap om hulp te vragen valt niet mee, maar het kan een opluchting zijn als er iemand is die je net dat extra steuntje  in de rug biedt  die je op dat moment in je leven nodig hebt. De deelnemer houdt echter altijd de regie, die zit voorop de spreekwoordelijke ‘Tandem’ en de vrijwilliger of stagiaire trapt ondersteunend een tijdje mee. Beiden ervaren deze contacten als een verrijking en het geeft veel voldoening. 

De vrijwilligers en stagiaires zijn voor Humanitas van grote waarde.  Zij zijn het ‘kapitaal’ van de organisatie. Daarom investeert Humanitas graag in hen. Zij krijgen een  maatjes-training, intervisie- en themabijeenkomsten en natuurlijk alle verdere ondersteuning die zij nodig hebben. Tandem is tevens een erkend leerbedrijf van Calibris. Vele maatschappelijke opleidingen zijn aangesloten bij dit project. Van MBO tot HBO opleidingen. Wilt u uw CV vergroten, dan  kan dit tevens door middel van een Erkenning Verworven Competenties (EVC’s). Tandem werkt daarnaast mee aan het Social Return project van de gemeente Lansingerland. 

Bent u op zoek naar een leuke, uitdagende vrijwilligersplek of een MBO of HBO stage en heeft u een paar uur per week of in de twee weken tijd om een uw medemens praktische hulp en een luisterend oor te bieden , neemt u dan contact op met de projectcoördinator Jacqueline Henskens

 

Tel. 06-35118716 / j.henskens@humanitas.nl / http://www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland/

De eerstvolgende training begint al weer op 10 februari a.s. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar…dus meld u snel aan!

Terug naar het nieuwsoverzicht