Lansingerland

Home-Start behaalt keurmerk

Om de kwaliteit van Home-Start te waarborgen, is er een visitatiecommissie die dit audit.

Op 22 november jl. ontving Humanitas Home-Start Lansingerland uit handen van de  visitatiecommissie Home-Start, het keurmerk dat nodig is om de kwaliteit van dit project te borgen. Home-Start Lansingerland heeft daarmee de audit die door de visitatiecommissie werd gedaan, ruimschoots behaald. Getoetst werden kwaliteitsnormen op drie gebieden: de uitvoerende organisatie, coördinatoren en vrijwilligers. De visitatiecommissie was onder de indruk van wat is opgebouwd met Home-Start en met name van de goede sfeer waarin het werk wordt gedaan. 

Humanitas Home-Start Lansingerland is een van de 130 Home-Startlocaties in Nederland. De visitatiecommissie Home-Start bezoekt alle 130 locaties voor een audit. Het behalen van deze audit laat zien dat de betreffende Home-Startvestiging aan alle kwaliteitsnormen voldoet die het project vereist.

Humanitas Home-Start ondersteunt in Lansingerland al zeven jaar gezinnen met tenminste één kind van zes jaar of jonger, die door een wat moeilijkere periode heen gaan. Elk gezin ervaart weleens periodes die wat moeizamer gaan. Meestal kunnen gezinnen de problemen zelf oplossen, maar soms is het fijn wat hulp en een luisterend oor te hebben. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden dan steun, praktische hulp en vriendschap aan ouders. Voor het project is veel interesse  en zowel de gezinnen, de verwijzers als de gemeente zijn enthousiast over de resultaten.

Het project Home-Start is succesvol en heeft al eerder  erkenning gekregen.  Internationaal werd het project in april 2014 erkend als ‘best practice’ door het Europees platform voor Investeren in Kinderen, een initiatief van de Europese Unie. En lokaal, werd in januari 2015  Home-Start Lansingerland bekroond met de Vrijwilligersprijs 2014  uit handen van de burgemeester.

Naast Home-Start is er sinds begin 2017 ook Home-Start Plus in Lansingerland, voor gezinnen met tenminste één kind in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar. Dat project werkt met dezelfde methodiek als Home-Start.

Interesse in Home-Start of Home-Start Plus? Als vrijwilliger of als ouder? Bezoek ons op Facebook of onze website: www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland. Telefonisch kun je contact opnemen met onze coördinatoren: Ellis Neeleman: 06-24361018 of Henriëtte Staarthof: 06-10026711, of per mail: home-start.lansingerland@humanitas.nl

Gezin

Terug naar het nieuwsoverzicht