Lansingerland

Samenwerking Kwadraad en Thuisadministratie

Mensen die verzuipen in de enorme formulierenstroom, we kennen het allemaal wel. De samenwerking tussen Kwadraad en Thuisadministratie wil dit zoveel mogelijk voorkomen.

Onze maatschappij wordt steeds complexer door nieuwe regelgeving, veranderingen zijn nauwelijks bij te benen. Het op tijd betalen van rekeningen, het openen van post en het invullen van een overdaad aan formulieren blijkt voor heel veel inwoners van Lansingerland grote problemen op te leveren. Bij een aantal van hen leidt dit zelfs tot crisissituaties: dreigende huisuitzetting, afsluiting van water en energie.

Omdat in een aantal gevallen mensen tussen de wal en het schip raakten, is het initiatief genomen tot het houden van een pilot waarin is onderzocht is hoe samenwerking tussen Kwadraad Maatschappelijk werk en de Humanitas Thuisadministratie deze problemen zou kunnen voorkomen. Tegelijkertijd merken wij op dat hiermee niet alle problemen afgedekt zijn.

Eind 2015 is projectcoördinator Richard deze pilot gestart en zijn nu de resultaten gepresenteerd en geëvalueerd.

Op maandagavond 9 mei jl. was er een evaluatie van deze pilot met twee gastsprekers vanuit Kwadraad - Jeannette Oosterom en Joyce van Dijk - onder grote belangstelling vanuit onze afdeling, Humanitas Lansingerland: 25 TA-vrijwilligers en bestuursleden.

De presentatie werd positief ontvangen en men stond zeer positief tegenover verdere samenwerking. Een mogelijke toekomstige samenwerking resulteert onder meer in een gezamenlijke intake bij de deelnemer thuis en een goede scheiding tussen de werkzaamheden van de hulpverlenende instantie, Kwadraad en die van de vrijwilligersorganisatie, Humanitas. Voor onze deelnemers - zo noemt Humanitas haar cliënten - schept dit helderheid en is het makkelijker terug te keren naar een grote mate of volledige zelfredzaamheid op financieel en administratief gebied.

Terug naar het nieuwsoverzicht