Lansingerland

Themabijeenkomst

Eenzaamheid en Sociaal Isolement

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid te maken krijgen. De invloed van eenzaamheid is groot; zeker als het langdurig aanhoudt leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en verminderde  gevoelens van welzijn en geluk.

Van 24 september tot 3 oktober vond de landelijke week tegen de eenzaamheid plaats. Daarnaast is de maand december in de gemeentelijke kalender aangewezen als maand van de eenzaamheid. Voor Humanitas Lansingerland alle reden om op 11 november 2015 een themabijeenkomst eenzaamheid en sociaal isolement te organiseren met als gastpreker dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de universiteit voor Humanistiek. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen en verricht daarnaast onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare mensen. Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bij de hulpverlening aan deze personen.

In de presentatie van Anja Machielse kwam naar voren dat sociale relaties belangrijke hulpbronnen zijn in het dagelijks leven, het “sociaal fundament” van de mens. Er is een positief verband met welzijn, gezondheid en de ervaring van een zinvol leven. Sociale relaties vormen een sociaal kapitaal en zijn een buffer voor mindere tijden in iemands leven. Ontbreken ervan leidt tot sociale kwetsbaarheid ( eenzaamheid en sociaal isolement). Risicofactoren zijn hoge leeftijd, gezondheidsproblemen, sociaaleconomische factoren, maar ook mantelzorg en etniciteit. Maatschappelijke factoren als individualisering, secularisering en informatisering maken dat veel afhangt van de sociale competenties waarover iemand kan beschikken om ingrijpende levensgebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden .Bij het ontbreken van voldoende sociale competenties kunnen problemen ontstaan op het gebied van welzijn, gezondheid en participatie.

Om de doelgroep te kunnen bereiken is bewustwording, herkennen en signaleren van “stille” problematiek noodzakelijk. Kern van de hulpverlening is op basis van deskundigheid, kennis van achtergronden en verschijningsvormen maatwerk te leveren. Er zijn geen standaardoplossingen. Duur en hardnekkigheid van de problematiek spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de interventies.

Anja Machielse benadrukte het belang van realistische verwachtingen. Zeker bij structureel isolement is stabiliseren van de situatie, praktische problemen oplossen, zelfredzaamheid vergroten en aandacht geven dikwijls het hoogst haalbare. Eenzaamheid is niet altijd oplosbaar, maar wel preventie, verzachting  en voorkomen van escalaties.

Absoluut vereiste hiervoor is de samenwerking van organisaties, vrijwilligers en burgers.

Met deze belangrijke boodschap werd de boeiende presentatie, gevolgd door een geanimeerde discussie aan de hand van vragen uit het talrijke publiek, afgesloten en keerde iedereen huiswaarts met voldoende stof tot nadenken.

Terug naar het nieuwsoverzicht