Over ons

Waar Humanitas voor staat

Humanitas is een vereniging die als doel heeft mensen te helpen die het (even) niet alleen kunnen redden. De landelijke vereniging is al actief sinds 1945 en heeft haar wortels diep in de samenleving. Landelijk zijn er meer dan 18.000 vrijwilligers actief. De vereniging is daarmee één van de belangrijkste vrijwilligersorganisaties van ons land. Vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond, komen wij op voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Kenmerkend voor onze aanpak is dat onze vrijwilligers altijd naast de hulpvrager staan en nooit erboven!

Wat wij doen in Lansingerland

Een kleine 150 vrijwilligers m/v van onze afdeling zijn – op dit moment – binnen onze gemeente actief met vier ondersteunende activiteiten: Home-Start, Tandem, Thuisadministratie en Nieuwkomers. Elders op deze site staat beschreven wat deze activiteiten inhouden.

Kunnen wij je ergens bij helpen of voel je ervoor om vrijwilliger te worden, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Adressen vind je onder contactgegevens op deze site.

Hopelijk spoedig tot ziens.

Lid worden

Je  kunt ons werk ook steunen door lid te worden van Humanitas voor € 30,- per jaar. Uw contributie komt geheel ten goede aan het werk van onze afdeling.

Humanitas stichting

Naast de landelijke vrijwilligersvereniging kent Humanitas een aantal stichtingen. Deze stichtingen staan op zich zelf; uiteraard wordt er wél intensief mee samengewerkt. N.B. Eén van die stichtingen is actief in Rotterdam onder de naam Stichting Humanitas regio Rijnmond; en werkzaam op het terrein van Verzorging, Verpleging, Wonen en Welzijn. www.humanitas.nu