Vrijwilligers Home-Start

Humanitas, afdeling Lansingerland zoekt

Vrijwilligers Home-Start 

Humanitas organisatie

Het werk van de landelijke vrijwilligersvereniging Humanitas doet ertoe. Wij steunen mensen om weer grip te krijgen op hun leven en om weer mee te doen in de samenleving. Op dit moment ondersteunen wij in Lansingerland ruim 250 mensen op de gebieden opvoeden en opgroeien, sociaal welzijn en thuisadministratie met ruim 180 enthousiaste vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en begeleid worden door coördinatoren met kennis en ervaring vanuit Humanitas. Meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland

 

Home-Start

Wij ondersteunen de ouder(s) in het gezin om meer zelfvertrouwen en mogelijkheden te krijgen, zodat ze beter met moeilijke situaties binnen het gezin om kunnen gaan.Zo kunnen ze met meer vertrouwen én plezier hun kinderen opvoeden.

Je bezoekt wekelijks een gezin en biedt de ouder(s) ondersteuning bij hun ouderschap en de opvoeding. Je geeft soms tips, begeleiding of praktische hulp maar bent bovenal een luisterend oor zonder oordeel. Je kunt door zelf het voorbeeld te geven laten zien hoe lastige situaties anders aangepakt kunnen worden. De gezinnen die bij ons aangemeld worden zijn heel divers: jong en oud, alleenstaand, getrouwd, één of vijf kinderen, met pubers of baby’s, met of zonder Nederlandse achtergrond, hoogopgeleid of niet geschoold en alles daartussen in.

Helpen in een vluchtelinggezin?

De laatste tijd worden er steeds meer vluchtelinggezinnen aangemeld. Doelen zijn dan: netwerk opbouwen, uit sociaal isolement halen (vaak betreft dit de moeder) en kennis maken met de Nederlandse cultuur betreffende opvoeding en omgaan met kinderen.

Als het jou specifiek aanspreekt om met deze mensen te werken, meld je dan ook aan als vrijwilliger en geef dit aan.

Bekijk via deze link een filmpje over Home-Start: http://youtu.be/e6hZNR366EA

 

Het profiel
  • Ervaring met het opvoeden van kinderen, het liefst als vader of moeder

  • Minimaal 2 uur per week de tijd om een gezin te bezoeken, voor een langere periode (de ondersteuning van een gezin duurt minimaal 3 en maximaal 24 maanden).

  • Goed kunnen luisteren zonder te (ver)oordelen

  • Het kunnen bewaren van vertrouwelijke informatie (wat de ouders vertellen wordt niet gedeeld met derden)

  • Oog voor andermans kwaliteiten en deze ook kunnen benoemen

Wij bieden
  • Goede voorbereidingscursus

  • Ondersteuning d.m.v. intervisiebijeenkomsten en begeleiding door professionele Home-Start coördinatoren

  • Verdiepende themabijeenkomsten

  • Leuke contacten met andere vrijwilligers tijdens de genoemde bijeenkomsten en jaarlijks uitje

  • Vergoeding van eventuele reiskosten

Reageren

Henriëtte Staarthof (06-10026711) of Ellis Neeleman (06-24361018), coördinatoren Home-Start. E-mail: home-start.lansingerland@humanitas.nl Voor meer informatie kan je ons ook via deze contactgegevens benaderen.

Terug naar overzicht