Vacature: maatjes gezocht voor Tandem Jeugd

Humanitas organisatie

Het werk van de landelijke vrijwilligersvereniging Humanitas doet ertoe. Wij steunen mensen om weer grip te krijgen op hun leven en om weer mee te doen in de samenleving. Op dit moment ondersteunen wij in Lansingerland ruim 250 mensen op de gebieden opvoeden en opgroeien, sociaal welzijn en thuisadministratie met ruim 180 enthousiaste vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en begeleid worden door coördinatoren met kennis en ervaring vanuit Humanitas. 

Tandem Jeugd

Wij bieden tijdelijke ondersteuning bij het doorbreken of voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement voor jongeren tot 18 jaar. 

Wij vragen

 • enthousiasme en belangstelling voor (de leefwereld van) kinderen en affiniteit met de doelgroep
 • enige levenservaring en empathisch vermogen
 • zorgvuldigheid in het kunnen omgaan met privacygevoelige gegevens
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • bereidheid om op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan
 • bereidheid en in staat zijn om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen
 • de waarden en uitgangspunten van Humanitas, zoals gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, verantwoordelijkheid en vraaggerichtheid onderschrijven
 • goede sociale vaardigheden (goed luisteren, goed contact kunnen leggen en onderhouden, grenzen kunnen aangeven)
 • stressbestendig zijn en om kunnen gaan met conflicten
 • ervaring met het ouderschap of opvoeding van kinderen
 • ongeveer een dagdeel per 2 weken beschikbaar zijn


Wij bieden je

 • goede voorbereidingscursus/training door middel van regelmatig groepsbijeenkomsten (intervisie)
 • themabijeenkomsten
 • feedback en begeleiding
 • vergoeding van reiskosten
 • verzekering

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Alice Mullemeister, coördinator Tandem Jeugd bij Humanitas Lansingerland via:

In de media
Artikel in Hart van Lansingerland – 4 februari 2020
Artikel op hartvanlansingerland.nl – 6 februari 2020

Kijk ook eens op onze Facebookpagina.

Terug naar overzicht