Vrijwilligers Tandem Jeugd 0-18 jaar

Humanitas organisatie

Het werk van de landelijke vrijwilligersvereniging Humanitas doet ertoe. Wij steunen mensen om weer grip te krijgen op hun leven en om weer mee te doen in de samenleving. Op dit moment ondersteunen wij in Lansingerland ruim 250 mensen op de gebieden opvoeden en opgroeien, sociaal welzijn en thuisadministratie met ruim 180 enthousiaste vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en begeleid worden door co√∂rdinatoren met kennis en ervaring vanuit Humanitas. Meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland 

Tandem Jongeren tot 18 jaar

Wij bieden tijdelijke ondersteuning bij het doorbreken of voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement voor jongeren tot 18 jaar. 

Wat wij vragen

 • Enthousiasme en belangstelling voor (de leefwereld van) kinderen en affiniteit met de doelgroep
 • Enige levenservaring en empathisch vermogen
 • Zorgvuldigheid in het kunnen omgaan met privacygevoelige gegevens
 • Een verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Bereidheid om op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan
 • Bereidheid en in staat zijn om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen
 • De waarden en uitgangspunten van Humanitas, zoals gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, verantwoordelijkheid en vraaggerichtheid onderschrijven.
 • Goede sociale vaardigheden (goed luisteren, goed contact kan leggen en onderhouden, grenzen kan aangeven)
 • Stressbestendig zijn en om kunnen gaan met conflicten
 • Ervaring met het ouderschap of opvoeding van kinderen
 • Ongeveer een dagdeel per 2 weken beschikbaar zijn 

Wat wij bieden

 • Goede voorbereidingscursus/training d.m.v. regelmatig groepsbijeenkomsten (intervisie)
 • Themabijeenkomsten
 • Feedback en begeleiding
 • Vergoeding van eventuele reiskosten
 • Verzekering

Reageren

Jacqueline Henskens, co√∂rdinator, 06-35118716  of mail: j.henskens@humanitas.nl

Kijk ook eens op onze facebookpagina:  Tandem Lansingerland

Terug naar overzicht