Lansingerland

Vrijwilliger Tandem Jeugd 0-18 jaar

Wij zoeken vrijwilligers die zich kunnen vinden in de onderstaande punten

 • Enthousiasme en belangstelling  voor (de leefwereld van) kinderen en affiniteit met de doelgroep
 • Enige levenservaring en empathisch vermogen
 • Bereidheid om op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan
 • Bereidheid en in staat is om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen
 • De waarden  en uitgangspunten van Humanitas, zoals gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, verantwoordelijkheid en vraaggerichtheid onderschrijven.
 • Goede sociale vaardigheden (goed luisteren, goed contact kan leggen en onderhouden, grenzen kan aangeven)
 • Stressbestendig zijn en om kunnen gaan met conflicten
 • Ervaring  met het ouderschap of opvoeding van kinderen
 • Zorgvuldigheid in het kunnen omgaan met privacy gevoelige gegevens
 • Verplicht tot het volgen van voorbereidingscursus/training en regelmatig gehouden groepsbijeenkomsten
 • Openstaan voor feedback en begeleiding
 • Verslag  uitbrengen over zijn/haar werkzaamheden voor Humanitas Kind en Scheidingen
 • Ongeveer een dagdeel per 2 weken beschikbaar zijn
 • Een verklaring Omtrent het gedrag (VOG) leveren

Informatie: Jacqueline Henskens, co√∂rdinator, tel: 06-35118716 ; email: j.henskens@humanitas.nl

Terug naar overzicht