Vrijwilligers Tandem Volwassenen 18-67 jaar

Humanitas organisatie

Het werk van de landelijke vrijwilligersvereniging Humanitas doet ertoe. Wij steunen mensen om weer grip te krijgen op hun leven en om weer mee te doen in de samenleving. Op dit moment ondersteunen wij in Lansingerland ruim 250 mensen op de gebieden opvoeden en opgroeien, sociaal welzijn en thuisadministratie met ruim 180 enthousiaste vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en begeleid worden door coördinatoren met kennis en ervaring vanuit Humanitas. Meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland

Tandem Volwassenen tot 67 jaar

Wij zijn een maatjesproject in Lansingerland waarbij mensen met zeer verschillende achtergronden om welke reden dan ook in een isolement dreigen te raken of zijn geraakt. Met medewerking van een vrijwilliger wordt geholpen een sociaal netwerk op te bouwen. Dit kan door samen activiteiten te gaan ondernemen ( bijvoorbeeld wandelen, vissen, fietsen, naar de markt gaan, naar het museum gaan) Zo wordt de deelnemer weer in staat gesteld om een eigen plek in de samenleving (weer) met plezier in te nemen.

Wat wij vragen

 • Ondersteuning bieden als maatje bij het doorbreken van het isolement van je deelnemer
 • Ondersteuning kunnen bieden bij het bevorderen van het gevoel van zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid
 • Helpen bij het opbouwen van een nieuw, eigen sociaal netwerk
 • Goed kunnen luisteren
 • Prettig gezelschap zijn
 • Een dagdeel per week beschikbaar zijn (overdag, ’s avonds of in het weekend in overleg)
 • Een verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat wij bieden

 • Goede voorbereidingscursus/training d.m.v. regelmatig groepsbijeenkomsten (intervisie)
 • Themabijeenkomsten
 • Feedback en begeleiding
 • Vergoeding van eventuele reiskosten
 • Verzekering

Reageren

Jacqueline Henskens, coördinator, 06-35118716  of mail: j.henskens@humanitas.nl

Kijk ook eens op onze facebookpagina:  Tandem Lansingerland

Terug naar overzicht