Lansingerland

Vrijwilligers Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie zoekt gedreven vrijwilligers en in het bijzonder voor ondersteuning aan deelnemers met (problematische) schulden

Het project is bedoeld voor mensen die het overzicht over hun administratie en hun financiën kwijt zijn. Zij krijgen bezoek van vrijwilligers die hen helpen hun huishoudboekje weer op orde te krijgen. Het project is een oorspronkelijk initiatief van Humanitas, de gemeente Staphorst en Woonstichting Vechthorst.

Potentiële vrijwilligers hoeven zeker geen accountant te zijn. Wie zelf thuis zijn eigen administratie kan bijhouden, kan dit ook. Wel moeten vrijwilligers vertrouwelijke zaken die ze met hun cliënten bespreken geheim kunnen houden. En ook levenservaring, geduld en enthousiasme zijn nodig om het werk goed te kunnen doen.

Van vrijwilligers wordt daarnaast gevraagd dat ze één tot twee uur (zelf in te delen) in de week beschikbaar zijn om hun cliënten thuis (op afspraak, wekelijks of tweewekelijks) te begeleiden. Ze krijgen van Humanitas een introductiecursus thuisadministratie van drie dagdelen. Ook krijgen ze professionele ondersteuning van een coördinator van Humanitas en zijn er regelmatig intervisiebijeenkomsten van vrijwilligers. Verder kunnen ze rekenen op een WA en ongevallenverzekering en krijgen ze een onkostenvergoeding voor telefoon- en reiskosten.

Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden als vrijwilliger kan contact opnemen met Richard de Ridder, coördinator van de Humanitas Thuisadministratie Afdeling Lansingerland. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-20265282 (incl. voicemail) of 010-5210808, via de e-mail: ta.lansingerland@humanitas.nl

Terug naar overzicht