Impressies van de Algemene Ledenvergadering

Bekijk de foto-impressie van de ALV.

Ongeveer veertig leden van Humanitas bezoeken de Algemene Ledenvergadering van Humanitas op woensdag 19 april 2017. De avond staat in het teken van het vertrek van oude bekenden en het verwelkomen van nieuwe gezichten in het bestuur. “Ik wist niet dat er door vrijwilligers zoveel wordt gedaan,” zegt een nieuweling.

Voorzitter Koos de Vetten stipt in zijn openingswoord het mooie boek aan over de geschiedenis van Erasmushiem. Er zijn voor liefhebbers nog exemplaren beschikbaar. Ons kantoor verhuist nog dit jaar van de Gerbrandyweg naar de Blokhuispoort.

Communicatie en PR

Het jaarverslag 2016 verschijnt in een nieuw jasje: overzichtelijk en fris van kleur. De vrijwilligers van Communicatie en PR timmeren flink aan de weg: door hun inspanningen staat Humanitas Leeuwarden dikwijls positief in de krant. De Communicatiegroep bruist van de ideeën en in de periode 20 mei t/m 20 juni verzorgt zij een zorgvuldig uitgestippelde ledenwerfactie.

Financiën

De penningmeester presenteert een duidelijk overzicht van “baten en lasten”. Hij is somber over de verplichte afdracht aan ‘Humanitas-landelijk’. Bemoedigend zijn de resultaten geboekt door de fondsenwervers. In 2016 staat er een flinke plus bij fondsen en subsidies in het financieel overzicht en ook voor 2017 zijn er belangrijke toezeggingen.

Afscheid

Anne Ket neemt na 11 jaar afscheid als coördinator van de activiteit Effe Doen. Meer dan duizend klussen zijn door hem en zijn team van vrijwilligers gedaan. “Top!”, zegt Antsje in haar bedankwoordje. Ze overhandigt hem een boeket rozen en een envelop met inhoud voor zijn belangrijke werk. Anne blijft actief bij Humanitas: hij zet zich in voor de activiteit Ziekenhuisbegeleiding.

Antsje van Popta zelf neemt ook afscheid: vier jaar lang heeft zij Humanitas als bestuurslid met hart en ziel gediend. Zij heeft – buiten andere bestuurstaken - veel te maken gehad met Erasmushiem, Ziekenhuisbegeleiding en Effe Doen. 

Mera Jes heeft meer dan acht jaar in het bestuur gezeten: de langste periode als vicevoorzitter, maar ook tijdelijk als plaatsvervangend secretaris en als plaatsvervangend voorzitter. De laatste tijd heeft ze als ‘linking pin’ speciale aandacht besteed aan Vriendschappelijk huisbezoek, Humaa(N)tjes en Hang-Aut.

Beide dames krijgen van de voorzitter hartelijke woorden, een mooie bos bloemen en een envelop met inhoud voor hun grote inzet. Ze blijven betrokken bij Humanitas: ze behouden hun zetel in het bestuur van de Stichting Freonen van Erasmus.

Benoeming

De kandidaat-bestuursleden Ada Roelants en Hans den Hertog stellen zich voor aan de aanwezigen. Zij worden door de leden bij acclamatie benoemd in de ontstane vacatures. Ada is onlangs met pensioen gegaan en heeft behoefte “iets voor de samenleving te doen wat er toe doet.” Ze  zegt, dat ze Mera gaat opvolgen “op haar eigen manier.” Hans heeft al enige - positieve - ervaring opgedaan met het bestuur. Hij neemt zich voor “belangrijk te zijn voor kwetsbare mensen.” 

Eenzaamheid

Consulent Anke Mulder en coördinator Sanne van Straalen behandelen het thema van de avond: Eenzaamheid. Even wat getallen over eenzaamheid in Nederland: 10% is sterk eenzaam, 20% is eenzaam en 70% zegt niet eenzaam te zijn. De aanwezigen worden uitgenodigd na te denken over twee vragen:

* Beschrijf hoe eenzaamheid voor jou voelt.

* Beschrijf wat jij ziet als de oorzaak van eenzaamheid.

In de bespreking komt naar voren dat eenzaamheid ontstaat bij het ontbreken van betekenisvolle relaties. Het organiseren van activiteiten – hoe nuttig ook – lost de eenzaamheid niet op. De sleutel zit in iedereen zelf. Hoe ontwikkel je (weer) een netwerk met zinvolle contacten? Een uitdaging voor bestuur, coördinatoren, vrijwilligers…én onze deelnemers!

Bekijk hier de volledige impressie

Door Marten Kuik

Terug naar het nieuwsoverzicht