Minimaregelingen

Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen en moeite met maandelijks rondkomen? Misschien heeft u recht op een minimaregeling.

'Minimaregelingen' is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Wanneer u door uw situatie hier recht op heeft, kunt u een vergoeding ontvangen voor verschillende kosten.

Kijk ook op: www.leeuwarden.nl/minimaregelingen

Lees verder>

Terug naar het nieuwsoverzicht