Humaatjes

Heb je een lichamelijke of licht verstandelijke beperking en wil je meer contacten met mensen?  Met een maatje ga je gezellig op stap en doe je leuke dingen.

Humaatjes bestaat uit een samenvoeging van : Vriendschappelijk Huisbezoek voor alleenstaande, thuis wonende mensen boven 65 jaar, Humaa(n)tjes voor (jong) volwassenen met een lichamelijk of licht verstandelijke beperking en de bezoekgroep van Erasmus.

Eenzaamheid is niet per se leeftijdsgebonden en heeft niet altijd te maken met alleen wonen. Het is bij de deelnemers van Humaantjes een even groot probleem als bij die van Vriendschappelijk huisbezoek of Erasmus. De uitingsvorm hiervan en de wens om er wat mee te doen zijn voor ieder individu verschillend.

Wij hebben gekozen voor één maatjesproject en een team van coördinatoren om dit uit te voeren.

Wij willen met ons nieuwe project Humaatjes beter inspelen op de vragen van deelnemers en onze vrijwilligers (waarvan we er altijd te weinig hebben) flexibeler kunnen inzetten.

De coördinatoren van het nieuwe Humaatjes gaan samen werken in het maken van geschikte koppelingen en in het onderhouden van contacten met verwijzers.

Wat doet Humaatjes?

Humaatjes ontvangt aanvragen op het gebied van eenzaamheid voor een maatje en koppelt deze met een vrijwilliger en andersom. Deze vragen kunnen komen van de mensen zelf of een betrokkene. Veel vragen komen van instanties als Noorderbreedte, Talant, Tinz, JJ van de Bent Stichting, wijkteams en Amaryllis.

Leidraad voor Humaatjes zijn de wensen van de deelnemers en de mogelijkheden en wensen die een vrijwilliger van Humanitas heeft. De inzet is om de (sociale) zelfredzaamheid van een deelnemer zodanig te versterken dat de bijdrage van de vrijwilliger op den duur niet meer nodig is. Dat is niet altijd mogelijk. Zoals in het geval van een deelnemer met een blijvende lichamelijke handicap of een persoon in de laatste levensfase die fysiek het huis niet meer uit kan.

Wij willen er zijn voor alle volwassenen die (voor een bepaalde periode) behoefte hebben aan een maatje. Er kunnen allerlei redenen zijn voor iemand om een maatje te willen:

Een maatje om samen dingen mee te doen , een maatje als luisterend oor, een maatje die gewoon eens even op bezoek komt. Een maatje die, als het kan, helpt om het netwerk van de deelnemer weer wat uit te breiden. Samen die stappen zetten die iemand alleen niet zou doen, om wat voor redenen dan ook. Waar mogelijk brengen we ook deelnemers met elkaar in contact, bv. via de buurt- en dorpskamers. Wij gaan hierbij uit van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid en wederkerigheid; een maatje is geen hulpverlener, maar eerder iemand die naast je komt staan