Humanitas Wel Thuis

Een vrijwilliger van Humanitas Wel Thuis begeleidt gezinnen die geholpen worden door hulpverleners.

Humanitas Wel Thuis koppelt vrijwilligers aan gezinnen waar jeugdbescherming of jeugdhulpverlening bij betrokken is of dreigt te raken. Vrijwilligers van Wel Thuis nemen geen taken over van de hulpverlening maar bieden emotionele en praktische steun aan gezinnen waardoor er meer rust en stabiliteit ontstaat.

Dit zorgt voor een mooie en unieke samenwerking tussen gezin, vrijwilliger en hulpverleners. Samen werken we aan een veilige opvoedsituatie voor kinderen in kwetsbare situaties.

De hulp is onafhankelijk en alleen gericht op het welzijn van jouw gezin. Hij kan je gezin helpen met alledaagse zaken zoals de opvoeding, contacten met instanties of met huiswerk.