Voorlezen en Hulp bij taal en huiswerk - project Jeugd

Heeft je kind hulp nodig om op school beter te presteren?
Is er sprake van een achterstand op één of meer vakken op school?
Lukt het niet die hulp zelf te bieden?  Neem dan contact op met Humanitas. Een vrijwilliger kan je kind ondersteunen bij taal en huiswerk. Bijvoorbeeld door samenmet jou en je kind leuke activiteiten te ondernemen zoals: voorlezen, zingen of een spelletje.
Spelenderwijs werken we zo aan de het verbeteren van de taalontwikkeling
Als ouder is het leuk om mee te doen met de activiteiten. Zo leer je zelf
de taal ook beter lezen, schrijven en/of spreken.

Bij oudere kinderen sluiten we aan bij de problemen waar je
zoon of dochter op school tegen aan loopt. Zij kunnen ondersteuning krijgen bij het huiswerk. Ook u leert hoe u uw kind kunt helpen bij het schoolwerk