Altijd Vader

Vaders die in de gevangenis zitten, hebben vaak weinig contact met hun gezin.

Als gevolgen van maatregelen in verband met de coronacrisis zijn de contactgegevens tijdelijk als volgt: Contact via Mariet Smid: 06 83810473 of m.smid@humanitas.nl

Een goed contact tussen vaders en hun kinderen is belangrijk, want vaders hebben een grote invloed op hun kinderen. Het contact vanuit de gevangenis verloopt anders of moeilijker dan dat de vaders gewend zijn Dit geldt ook als ze uit detentie zijn. Vrijwilligers van Humanitas helpen vaders  goed contact met hun kinderen en het gezin te houden. 

Zij bieden informatie, training en ondersteuning aan (ex-)gedetineerde ouders en hun kinderen met als doel een goede terugkeer binnen het gezin en de samenleving te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat een succesvolle re-integratie van de ouder een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van maatschappelijke uitval van de betrokken kinderen.