Leeuwarden

Adelheid Roosen in Harmonie

Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen plaatsen je met Thuislozen op een stadsplein tussen thuislozen en thuiszoekers.

Een reis langs de achterkant van de stad.
 
Een rommelig plein in de stad, bevolkt door maatschappelijk ontheemden. Verslaafden, werklozen, alcoholisten, prostituees, dealers. Maar ook een op drift geraakte dichteres en een opgebrande directeur. Stuk voor stuk kwetsbare mensen met pijnlijke verhalen. In Thuislozen (1997) toont de Zweedse schrijver Lars Norén een wereld die we maar al te goed kennen, maar waar we liever niet te lang bij stilstaan. We vinden het ongemakkelijk om te zien hoe ‘gewone’ mensen zichzelf om welke reden dan ook verliezen. Dus lopen we door. Maar wat gebeurt er als je niet wegkijkt maar omkijkt naar de minder gefortuneerde mensen? Hen echt ziet en hoort? Misschien zelfs iets doet?
 
Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen plaatsen je met hun bewerking van Noréns sociologische theaterstuk Thuislozen midden in de kring van thuislozen en thuiszoekers. Je ziet de verhalen van de personages en ervaart hoe de tragische liefde tussen de zwaarverslaafde Sanna en Micke zich ontvouwt. Lokale ‘ervaringsdeskundigen’ zoals een wethouder, hulpverleners of vrijwilligers uit de stad spelen zichzelf in het stuk. Meeslepend, ontroerend en confronterend. De makers dagen je uit na te denken over hoe wij beter samen kunnen leven. Verantwoordelijkheid nemen; voor onszelf én de ander.
 
Thuislozen is het vervolg op Een soort Hades waar Thibaud Delpeut in 2016 de Regieprijs voor kreeg en dat werd geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival 2016.
 
Inspirerende theaterbeleving De voorstelling beleef je vanuit de zaal én vanaf het podium. Een zeer intense theaterervaring: tussen de acteurs op de speelvloer maak je de verhalen van heel dichtbij mee. 
 
 
 
 
 
 
Het stuk kent geen plot, begin, midden of eind. Je valt middenin het verhaal en maakt kennis met markante persoonlijkheden, mensen zoals jij en ik, die door het lot in deze situatie terecht zijn gekomen, iets dat iedereen kan overkomen. 
 
Vlijmscherp spiegelend theaterstuk over actuele thematiek Thuislozen sluit vlijmscherp aan bij de actualiteit: de problematiek van dak- en thuislozen en van de “verwarde mens” in onze samenleving. Naast de schijnbaar uitzichtloze omstandigheden van de personages bevat het stuk ook humor en hoop.
 
“Dit stuk gaat over mensen die er niet bij horen, die niet mee kunnen draaien of buiten de boot vallen. En deze groep groeit! Daarmee worden we dagelijks geconfronteerd.” – Thibaud Delpeut
 
Lokale helden Elke avond spelen naast de 14 acteurs ook twee of drie Lokale Helden mee, als zichzelf. Lokale hulpverleners, actieve vrijwilligers, een betrokken wethouder of andere stadsgenoten die zich om de zorg voor anderen bekommeren. Naast de enscenering van het stuk van Norén zijn Delpeut en Roosen samen met de theaters in elke stad waar Thuislozen speelt, op zoek gegaan naar lokale mensen die zich persoonlijk of via een organisatie op de een of ander manier bezig houden met de zorg voor kwetsbaren in de samenleving:  zoals voedselbanken, het Leger des Heils, daklozenopvang, verslaafdenzorg, vluchtelingenorganisaties en allerlei vrijwilligersinitiatieven. Maar ook woningbouwcorporaties, de politiek en overheidsinstanties. Door de persoonlijke verhalen van de Lokale Helden toe te voegen aan de tekst van Lars Norén krijgt de voorstelling een extra laag en worden de stemmen van de personages aangevuld met de stemmen van mensen die de achterkant van hun stad kennen.
 
“Niemand anders kan de verhalen van deze lokale helden beter vertellen dan zijzelf. Voordat ook zij in de marge belanden, verdienen zij deze plek, dit platform. Met heel ons hart.” – Adelheid Roosen 
Recencies

Een vlijmscherp spiegelend theaterstuk over een actuele thematiek. Hierin zie je hoe gewone mensen, zoals jij en ik, op straat belanden. Van een opgebrande directeur tot een op drift geraakte dichteres en een verslaafde jongere: gewone mensen met pijnlijke verhalen, op zoek naar een thuis. Een wereld die we allemaal herkennen, maar waar we liever niet te lang bij stil staan. Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen plaatsen je met Thuislozen op het podium midden tussen de acteurs, van dichtbij maak je de verhalen mee. ´Lokale helden´ zoals betrokken hulpverleners, actieve vrijwilligers of andere stadsgenoten uit de stad spelen zichzelf in het stuk. Meeslepend, ontroerend en confronterend.

Thuislozen Thibaud Delpeut en Adelheid Roosen plaatsen je met Thuislozen op een stadsplein tussen thuislozen en thuiszoekers. In een meeslepend interactief theaterevenement (met lokale ervaringsdeskundigen en organisaties) dagen zij je uit na te denken over hoe wij beter samen kunnen leven. Het magistrale vervolg op Een soort Hades / Theater Utrecht – Regieprijs 2016.

 

Terug naar overzicht