Leeuwarden

Erasmus

Binnen Erasmus zijn vanuit Humanitas vrijwilligers op een aantal terreinen actief, nl. die van de activiteitengroep, bezoekgroep, ziekenhuisbegeleiding en vriendschappelijk huisbezoek.

Activiteitengroep

De vrijwilligers van de activiteitengroep verzorgen de bingo, en organiseren of ondersteunen diverse andere activiteiten voor bewoners, zoals koersbal, handwerken, kaarten maken, tafel kegelen, de zwemclub. Sommige vrijwilligers zijn ook actief op de buurtkamers. Vrijwilligers helpen eveneens bij kleinschalig wonende licht-dementerenden in de huiskamers. Ze doen spelletjes of luisteren gezamenlijk naar muziek. Ook wandelen bij mooi weer is een belangrijke activiteit. Meer informatie vind je op Activiteitengroep Erasmus.

Bezoekgroep

Bij de vrijwilligers van de bezoekgroep zijn de contacten één op één: een bewoner kan een vrijwilliger eens per week of eens per twee weken op bezoek krijgen. In overleg wordt er gewandeld, of een spelletje gedaan, of voorgelezen of een boodschap gehaald in het winkeltje van het huis.

Er zijn ook vrijwilligers die helpen bij de bewoners van de kleinschalige zorg wanneer zij  overdag in de huiskamers zijn om te eten, spelletjes te doen of naar muziek te luisteren. Ook wandelen bij mooi weer is een belangrijke activiteit.

Verder zijn er vrijwilligers die het levensverhaal van een bewoner kunnen opschrijven. Dit is uitsluitend bedoeld voor de bewoner zelf en voor degenen die de bewoner kiest, en wordt niet gepubliceerd. Voor meer informatie lees verder op Bezoekgroep Erasmus.

Vriendschappelijk Huisbezoek

Twee vrijwilligers van Vriendschappelijk huisbezoek verzorgen elke maandagmiddag een koffiemiddag in de brasserie  van 15.00-16.30 uur. Ouderen die behoefte hebben aan gezelligheid, maar niet alleen naar de brasserie gaan, worden zo gestimuleerd om te komen, omdat zij weten dat zij altijd iemand zullen treffen. Ook ouderen van buiten Erasmus zijn dan van harte welkom. Indien gewenst, kunnen ouderen ook van huis gehaald en thuis gebracht worden. Voor verdere informatie zie Vriendschappelijk huisbezoek.

Ziekenhuisbegeleiding

Tenslotte zijn er nog de vrijwilligers van ziekenhuisbegeleiding. Zij zijn niet alleen beschikbaar voor de bewoners van zorgappartementen van Erasmus, maar ook voor de bewoners van de andere appartementen. Lees verder bij de activiteit Ziekenhuisbegeleiding.