Initiatiefgroep VAL officieel van start

 vrijwilligers vormen samen de grootste ‘organisatie’ die de meeste contacturen heeft met kwetsbare Leeuwarders tegen de laagste kosten.

Wethouder Herwil van Gelder fietst samen met ambtenaren en VAL langs de verschillende vrijwilligers organisaties. Daarbij verzamelen ze onderweg puzzelstukken. Hieronder de plekken waar ze stopten en wat ze te horen kregen: zie hier de foto's.

1) Blokhuispoort in De Lik 

Titia Huisman (directeur St. Aanzet) verwelkomt de deelnemers, waarna Dirk Postma, (lector Welzijn Nieuwe Stijl) opent met een korte introductie over het hoe en wat van het vrijwilligerswerk .

Marjolein van Veen, (directeur Buurtservicepunt) vertelt over het voorkomen van schulden en hoe de BSP en Humanitas samenwerken. Humanitas werkt bovendien samen met dBieb op het gebied van Taalontwikkeling.  

2) Clienten van Aanzet ontvangen Wethouder, ambtenaren en VAL

Twee cliënten vertelden hun verhaal over hoe psychische kwetsbaarheid bij Aanzet zich kan ontwikkelen tot een meer gezond en bevredigend leven. Aan de hand van het project PC Probaat, waarin Aanzet en Support Fryslân samenwerken, toonde Erik Blank [coördinator SF] op inspirerende wijze aan hoe onze alliantie in ontwikkeling meer zal zijn dan de som der delen. Zij doen het al. Puzzelstukken:  

3) Stichting Present in Bilgaard

Op de fiets naar Stichting Present in Bilgaard, in een hoog flatgebouw waar de coördinator probeert om met vrijwilligers wijkbewoners te helpen bij de allernoodzakelijkste levensbehoeften. Sommigen leven maandenlang op een betonnen vloer! Een schrijnend inkijkje in het leven van medeburgers in onze welvarende staat, waarvan wij ondertussen wel weten dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt.

Het woord ‘geld’ is uiteraard gevallen, maar ook bewondering voor hun inzet en die van ons, van alle vrijwilligers, want dat beeld is iedereen helder geworden: vrijwilligers vormen samen de grootste ‘organisatie’ die de meeste contacturen heeft met kwetsbare Leeuwarders tegen de laagste kosten.

Tel uit je winst gemeente, en dat besef en respect is er echt. Het puzzelstuk: ‘Armoede’ ligt voor de hand.

Op naar het gemeentehuis, precies volgens schema legt de wethouder, geholpen door zijn ambtenaren om 11:00 uur de puzzel. En daarmee is de Vrijwilligers Alliantie Leeuwarden officieel van start gegaan.  

Positief, spannend, vernieuwend, moedig zijn de woorden die het beste passen bij deze week. Het College en de gemeenteraad moeten in juni nog wel gaan besluiten over deze nieuwe koers, die ook voor ons veel kansen biedt. Wijsheid en moed wensen wij hen toe.

Tot slot: op 24 mei organiseert de Initiatiefgroep een startbijeenkomst
waarbij hopelijk vele organisaties zich zullen aansluiten, onder in ieder geval de conditie dat men er niet voor zichzelf is, maar voor kwetsbare burgers.

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht