Leeuwarden

Ledenvergadering 18 april 2018

De volgende punten werden besproken tijdens de ledenvergadering

  • Een nieuwe locatie, een nieuw elan !?
  • Verdwijnen de districten?
  • Komt er één afdeling Humanitas in Friesland?
  • Of blijft de organisatie zoals hij is, en worden de nodige bezuinigingen daarbinnen gerealiseerd? En hoe dan? Hoe biedt Humanitas het hoofd aan toenemende en complexere vragen?
  • Deze (en andere) vragen bespraken de 16 aanwezigen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april j.l. .
  • Het jaaroverzicht en de jaarrekening waren, met de complimenten, toen al vastgesteld.
  • Tine Wiersma kreeg een mooi boeket, als dank voor 15 jaren intense inzet voor Rouw en Verlies.
Terug naar het nieuwsoverzicht