Over de afdeling

Wil je weten wie we zijn en wat we doen?

bestuur humanitas Leeuwarden

Bestuur: Koos de Vetten (VZ), Christien Eizema, Ada Roelants Hans den Hertog, Toke Bijsterbosch en Hans Woudstra

Jaarverslag 2018 en de financiële jaarcijfers 2018 

Bij Humanitas Leeuwarden werken drie soorten vrijwilligers:

 1. De uitvoerende vrijwilligers
  Zij zorgen voor de feitelijke uitvoering van de activiteiten. Deze uitvoerende vrijwilligers zijn de kern van Humanitas Leeuwarden e.o. De meesten hebben direct contact met de deelnemers een ander deel doet ondersteunende taken zoals communicatie, intake gesprekken en secretariaat.
 2. Coördinerende vrijwilligers
  Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de continuïteit van een activiteit en voor de juiste koppeling tussen hulpvrager en vrijwilliger.
 3. Bestuurlijke vrijwilligers
  Zij zijn actief in het afdelingsbestuur en maken samen met de coördinatoren plannen voor de korte en lange termijn. Een belangrijk onderdeel is ook het verwerven van financiële middelen. Daarnaast onderhouden ze contacten met andere maatschappelijke organisaties in Leeuwarden en omgeving, waaronder de dorpen Stiens en Grou.

Dit zijn de mensen van het afdelingsbestuur:

 • Koos de Vetten - voorzitter
 • Toke Bijsterbosch - secretaris
 • Hans Woudstra - penningmeester
 • Ada Roelants - bestuurslid
 • Christien Eizema – bestuurslid
 • Hans den Hertog– bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Anke Mulder, MA-consulent bij het District Noord van Humanitas.