Leeuwarden e.o.

Over de afdeling

Wil je weten wie we zijn en wat we doen?

Bestuur Humanitas Leeuwarden e.o. 

Bestuur: Koos de Vetten (VZ), Christien Eizema, Ada Roelants Hans den Hertog, Auke Kunnen en Hans Woudstra

Een impressie van de ledenvergadering en de financiële jaarcijfers 2016

Bij Humanitas Leeuwarden e.o. werken drie soorten vrijwilligers:

 1. De uitvoerende vrijwilligers
  Zij zorgen voor de feitelijke uitvoering van de activiteiten. Deze uitvoerende vrijwilligers zijn de kern van Humanitas Leeuwarden e.o. De meesten hebben direct contact met de deelnemers een ander deel doet ondersteunende taken.
 2. Coördinerende vrijwilligers
  Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de continuïteit van een activiteit en voor de juiste koppeling tussen hulpvrager en vrijwilliger.
 3. Bestuurlijke vrijwilligers
  Zij zijn actief in het afdelingsbestuur en maken samen met de coördinatoren plannen voor de korte en lange termijn. Een belangrijk onderdeel is ook het verwerven van financiële middelen. Daarnaast onderhouden ze contacten met andere maatschappelijke organisaties in Leeuwarden en omgeving, waaronder de dorpen Stiens en Grou.

Dit zijn de mensen van het afdelingsbestuur:

 • Koos de Vetten - voorzitter
 • Auke Kunnen - secretaris
 • Hans Woudstra - penningmeester
 • Ada Roelants - bestuurslid
 • Christien Eizema – bestuurslid
 • Hans den Hertog– bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Anke Mulder, MA-consulent bij het District Noord van Humanitas.