Leeuwarden e.o.

Over de afdeling

Op vele manieren brengen wij onze activiteiten onder de aandacht van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vrijwilligers, overheid en politiek.

Bestuur

Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit:

  • Koos de Vetten - voorzitter
  • Auke Kunnen - secretaris
  • Hans Woudstra - penningmeester
  • Mera Jes – vice-voorzitter
  • Antsje Belksma-van Popta – bestuurslid
  • Christien Eizema – bestuurslid
  • Joy Kisoenpersad – bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Jan Alting, MA-consulent bij het District Noord van Humanitas.

PR en Communicatie

We doen mee aan beurzen, presentaties en vrijwilligersmarkten. Veel van onze activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van professionele medewerkers. Op het afdelingskantoor werkt een parttime administratief medewerkster. Voor advies op het gebied van bestuurlijke zaken, nieuwe activiteiten en bij knelpunten maken we gebruik van de deskundigheid van het districtskantoor. 

Samenwerking

Onze afdeling is één van de participanten in het project Buurtservicepunten. Aan dit project nemen verder deel: Wellzo, FSU en AanZet. Uiteindelijk is het doel dat in ongeveer tien wijken een laagdrempelig spreekuur gehouden wordt, waar bewoners terecht kunnen met allerlei vragen.

Wij werken samen met het Erasmus. De vrijwilligers van Humanitas verzorgen verschillende activiteiten voor zowel de zorgbewoners als voor de bewoners van de appartementen.

In Leeuwarden werkt een aantal vrijwilligers- en professionele organisaties samen in het Platform Vrijwillige Thuishulp Leeuwarden (PVTL). Naast Humanitas zijn dat Wellzo, Rode Kruis, Zonnebloem, AanZet, VPTZ, Present en UVV.

Het PVTL anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteunt de deelnemende organisaties. Ook werken wij samen met Bureau Jeugdzorg, GGD Fryslân, Stichting MEE, Slachtofferhulp en het Friesland College.

Met de gemeente Leeuwarden als subsidiënt van het project Home-Start en Home-Start+  is de samenwerking bijzonder goed. Wij hopen in de toekomst ook voor andere projecten een beroep op de gemeente of andere financiers te kunnen doen.