Leeuwarden

2017 kerncijfers

Aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. 

   
   

Hierbij de kerncijfers in PDF

Kerncijfers 2017 Humanitas Leeuwarden e.o.  
  Vrijwilligers Vrijwilligers Deelnemers  Deelnemers Opmerkingen Wachtlijst
             2017            2016            2017            2016     
Totaal vrijwilligers zonder dubbeltellingen, vele vrijwilligers maken deel uit van meerdere activiteiten 357 316        
Opgroeien            
Voorlezen en huiswerkbegeleiding 35 19 41 23    
Kindervakantieweken 7 7 32 29    
Sinterklaasactie 12 10 117 130    
Opvoeden            
Homestart 55 52 41 43    
Homestart + 60 59 29 30    
WelThuis 25 27 19 25    
BOR Friesland 10 8 22 12    
Thuisadministratie            
Thuisadministratie 37 36 56 53    
Detentie            
Altijd Vader 15 0 10 0    
Verlies            
Rouw en verlies 6 9 32 23    
Eenzaamheid en participatie            
Activiteitengroep Erasmus 25 31     i.s.m. st welzijn  
Bezoekgroep Erasmus 18 18 14 19   6
Ziekenhuisbegeleiding 21 22 240 185    
Effe Doen 20 26 62 119    
Vriendschappelijk Huisbezoek 30 27 31 35    
Humaa(n)tjes 41 36 60 60   17
Autistensoos Hang-aut 7 12 62 65 groepsactiviteit  
Overige            
Bestuur 6 7        
Communicatie en PR 3 3        
Intakevrijwilligers 2 2        
Werkgroep fondsen 4 4        
Postbezorgers 13 13        
             
Totaal  452 428 868 851    
Leden            
betalend     301 334    
gratis     69 105