2018 kerncijfers

Aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. 

Jaarverslag pdf

Kerncijfers 2018 Humanitas Leeuwarden

  Vrijwilligers Vrijwilligers Deelnemers  Deelnemers
             2018            2017            2018           2017
Totaal vrijwilligers zonder dubbeltellingen, vele vrijwilligers maken deel uit van meerdere activiteiten 302 357    
Opgroeien        
Voorlezen en huiswerkbegeleiding 43 35 91 41
Kindervakantieweken 6 7 29 32
Sinterklaasactie 6 12 168 117
Opvoeden        
Homestart 54 55 37 41
Homestart +   60 25 29
WelThuis 24 25 17 19
BOR Friesland 14 10 12 22
Thuisadministratie        
Thuisadministratie 42 37 64 56
Detentie        
Altijd Vader 7 15 10 10
Verlies        
Rouwbegeleiding 0 6 0 32
Eenzaamheid en participatie        
Activiteitengroep Erasmus 17 25    
Bezoekgroep Erasmus 15 18 21  14
Ziekenhuisbezoek 22 21 245  240
Effe Doen 12 20 78  62
Vriendschappelijk Huisbezoek 37 30 32  31
Humaa(n)tjes 42 41 46  60
Autistensoos Hang-aut 8 7 62
Overige        
Bestuur 6 6    
Communicatie en PR 3 3    
Intakevrijwilligers 2 2    
Werkgroep fondsen 3 4    
Postbezorgers 3 13    
Secretariaat                  7                  0    
Totaal  373 452 945  868
Leden        
betalend     256  301
gratis     92  69