2016 kerncijfers Humanitas Leeuwarden e.o.

Kerncijfers jaar 2016

De cijfers zijn van het betreffende jaareinde

Financiën 2016

 

Kerncijfers jaar 2016

 

 

Antal deelnemers

Aantal vrijwilligers

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2016

2015

 

Opvoeden en opgroeien

 

 

 

 

 

Home Start

43

45

55

40

HS en HS+ samengevoegd

Home Start +

30

31

 

26

 

Wel Thuis

37

14

45

18

 

BOR Leeuwarden

12

9

11

3

 

Sinterklaasactie

130

130

10

10

 

Kindervakantieweken

29

26

7

7

 

Voorleesproject

23

2

19

6

 

 

 

 

 

 

 

Thuisadministratie

 

 

 

 

 

Thuisadministratie

53

115

36

49

 

 

 

 

 

 

 

Eenzaamheid en Participatie

 

 

 

 

 

Ziekenhuisbegeleiding

185

150

22

15

 

Bezoekgroep Erasmus

19

25

18

17

6 deelnemers op de wachtlijst

Activiteitengroep Erasmus

60

225

31

34

 

Vriendschappelijk Huisbezoek

35

44

27

26

 

Effe Doen

119

115

26

30

 

Humaa(N)tjes

90

50

36

43

29 deelnemers op de wachtlijst

Hang-aut soos

10

65

12

8

deelnemers per keer

 

 

 

 

 

 

Verlies

 

 

 

 

 

Steun bij Rouw en Verlies

23

40

9

8

 

 

 

 

 

 

 

Overige

 

 

 

 

 

Ruilcafé

10

7

2

3

deelnemers per middag

Bestuur

 

 

7

7

 

Communicatie en PR

 

 

3

1

 

Intakevrijwilligers

110

 

2

2

 

Werkgroep fondsen

 

 

4

 

 

Postbezorgers

 

 

13

15

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1018

1093

395

368

 

 

 

 

 

 

 

Leden Humanitas Leeuwarden

439

455

 

 

 

 

  • ·         De cijfers zijn van het betreffende jaareinde

 

 

Financiën 2016

 

Resultaten in Euro's

2016

2015

 

 

 

Baten

 

 

Contributies

7.550

8.016

Giften, bijdragen, legaten

1.590

1.394

Fondsen/subsidies

230.489

202.558

Deelnemersbijdrage

670

4.223

Bijdrage bestemmingsreserves

24.500

17.500

Overig

3.776

624

 

 

 

Totaal baten

268.575

234.315

 

 

 

Lasten

 

 

Personeelskosten

198.103

161.965

Huisvesting

22.534

24.749

Vrijwilligers en activiteiten

33.679

42.203

Overig/Organisatiekosten

21.878

11.419

 

 

 

Totaal lasten

276.194

240.336

 

 

 

Resultaat

-7.619

-6.021