Samenstelling vrijwilligers

 
In Leeuwarden e.o. zijn 325 vrijwilligers actief.

36% mannen en 64% vrouwen.

59 % van de vrijwilligers is onder de 60 jaar.

Onderverdeling in leeftijdcategorien:

  • 20 jaar of jonger: geboren 1997 t/m 2016: 10 (3%)
  • 21 jaar t/m 40 jaar: geboren 1977 t/m 1996: 79 (24%)
  • 41 jaar t/m 60 jaar: geboren 1957 t/m 1976: 103 (32%)
  • 60 jaar en ouder: geboren 1956 en eerder: 132 (41%)