Partners van Humanitas Leeuwarden

NIEUWE Partners

Woonfriesland werkt samen met Thuisadministratie en Eenzaamheid

Wij kunnen mensen helpen met hulp van onze partners

Donaties 

Gemeente Leeuwarden subsidies
De gemeente Leeuwarden geeft subsidie aan de activiteiten: Wel Thuis, Home-Start en Home-Start+

Samenwerken met:

We werken samen met Amaryllis, Bureau Jeugdzorg, GGD Fryslân, Slachtofferhulp, Caparis.

Scholen 
Leerlingen kunnen een stage opdracht of projectopdracht doen. We werken samen met de NHL, Friesland College en de Friese Poort. 

Buurtservicepunten
Onze afdeling is één van de participanten in het project Buurtservicepunten.  

Humanistich verbond Fryslân
De afdeling Fryslân telt circa 750 leden. De meeste activiteiten van het HV Fryslân zijn voor iedereen gratis toegankelijk. 

Platform Vrijwillige Thuishulp Leeuwarden (PLTV)
In Leeuwarden werkt een aantal vrijwilligers- en professionele organisaties samen in het Platform Vrijwillige Thuishulp Leeuwarden (PVTL). Naast Humanitas zijn dat Amarylles, Rode Kruis, Zonnebloem, AanZet, VPTZ, Present en UVV. Het PVTL anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteunt de deelnemende organisaties.