Leeuwarden e.o.

Partners

We werken samen met verschillende partijen.

Buurtservicepunten
Onze afdeling is één van de participanten in het project Buurtservicepunten. Aan dit project nemen verder deel: Wellzo, FSU en AanZet. Uiteindelijk is het doel dat in ongeveer tien wijken een laagdrempelig spreekuur

Humanistich verbond Fryslân
De afdeling Fryslân telt circa 750 leden. De meeste activiteiten van het HV Fryslân zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Uitzonderingen vormen de gespreksgroep en de filosofiebijeenkomsten in Leeuwarden. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd

Platform Vrijwillige Thuishulp Leeuwarden (PLTV)
In Leeuwarden werkt een aantal vrijwilligers- en professionele organisaties samen in het Platform Vrijwillige Thuishulp Leeuwarden (PVTL). Naast Humanitas zijn dat Wellzo, Rode Kruis, Zonnebloem, AanZet, VPTZ, Present en UVV. Het PVTL anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteunt de deelnemende organisaties.

Ook werken wij samen met Bureau Jeugdzorg, GGD Fryslân, Slachtofferhulp, het Friesland College Caparis en de Friese Poort.

Gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden geeft subsidie aan de activiteiten: Wel Thuis, Home-Start, Home-Start+  is de samenwerking bijzonder goed. Wij hopen in de toekomst ook voor andere projecten een beroep op de gemeente of andere financiers te kunnen doen.