Steun bij Rouw en Verlies

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Steun Bij Rouw en Verlies helpt en toont begrip.

Rouw is verdriet hebben om iets wat, door een ingrijpende gebeurtenis, niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Het verandert je leven. Het eerste waar mensen aan denken bij het woord “rouw”  is het overlijden van een dierbare. Echter bij het verlies van een baan, een echtscheiding of afname van gezondheid, kan ook worden gesproken over rouw. Als eerste worden vaak alle administratieve zaken geregeld, om de dagelijkse gang van zaken door te kunnen laten gaan.

Hierna bestaat de wens het leven weer op te pakken, zoals het voorheen was. Juist dan heb je je netwerk van vrienden, familie en bekenden nodig. De vrienden die de eerste tijd voor je klaarstonden, hebben ook hun dagelijkse bezigheden weer opgepakt. Ze zullen minder vaak langs komen. Juist nu is het belangrijk mensen om je heen te hebben, met wie je kunt praten en misschien gezellige dingen ondernemen.

Hoe komt het toch, dat je juist tegen deze mensen niet openhartig kunt of wilt zijn? Misschien is het de onzekerheid om ze kwijt te raken, als je weer een beroep op hen zou doen. Dit terwijl jouw wereld nog opnieuw ingericht moet worden. Het kan ook zijn dat je niet alles wilt of kunt vertellen aan deze mensen.

Hiervoor kun je terecht bij het steunpunt Rouw en Verlies van Humanitas. Hier vind je altijd een luisterend oor voor alles waarover je wilt praten. Hierdoor kun je weer verder met jouw rouwproces, met als gevolg dat je weer vooruit kunt kijken naar de positieve dingen in het leven.

Humanitas - Steun bij Rouw en Verlies heeft begrip voor mensen die te maken krijgen met verlies in welke vorm dan ook. Gedurende een jaar is een vrijwilliger voor jou een luisterend oor en helpt je je leven weer een positieve wending te geven. Samen met de vrijwilliger bepaal je de frequentie van afspraken en het onderwerp waarover je wilt praten.

Humanitas Lelystad-Dronten organiseert bij voldoende deelname lotgenotengroepen voor mensen met een gelijksoortig verlies.

Wilt je je nader oriënteren op deze mogelijkheden, neem dan contact op met de coördinator.

Ervaringsverhalen:

Lees hier het verhaal van Albert na het overlijden van zijn vrouw.