Steun bij Rouw en Verlies

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Steun Bij Rouw en Verlies helpt en toont begrip..

Rouw is verdriet hebben om iets wat, door een ingrijpende gebeurtenis, niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Het verandert uw leven. Het eerste waar mensen aan denken bij het woord “rouw”  is het overlijden van een dierbare. Echter bij het verlies van een baan, een echtscheiding of afname van gezondheid, kan ook worden gesproken over rouw. Als eerste worden vaak alle administratieve zaken geregeld, om de dagelijkse gang van zaken door te kunnen laten gaan.

Hierna bestaat de wens het leven weer op te pakken, zoals het voorheen was. Juist dan heeft u uw netwerk van vrienden, familie en bekenden nodig. De vrienden die de eerste tijd voor u klaarstonden, hebben ook hun dagelijkse bezigheden weer opgepakt. Ze zullen minder vaak langs komen. Juist nu is het belangrijk mensen om u heen te hebben, met wie u kunt praten en misschien gezellige dingen ondernemen.

Hoe komt het toch, dat u juist tegen deze mensen niet openhartig kunt of wilt zijn? Misschien is het de onzekerheid om ze kwijt te raken, als u weer een beroep op hen zou doen. Dit terwijl uw wereld nog opnieuw ingericht moet worden. Het kan ook zijn dat u niet alles wilt of kunt vertellen aan deze mensen.

Hiervoor kunt u terecht bij het steunpunt Rouw en Verlies van Humanitas. Hier vindt u altijd een luisterend oor voor alles waarover u wilt praten. Hierdoor kunt u weer verder met uw rouwproces, met als gevolg dat u weer vooruit kunt kijken naar de positieve dingen in het leven.

Humanitas - Steun bij Rouw en Verlies heeft begrip voor mensen die te maken krijgen met verlies in welke vorm dan ook. Gedurende een jaar is een vrijwilliger uw luisterend oor en helpt u uw leven weer een positieve wending te geven. Samen met de vrijwilliger bepaalt u de frequentie van afspraken en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Humanitas Lelystad-Dronten organiseert bij voldoende deelname lotgenotengroepen voor mensen met een gelijksoortig verlies.

Wilt u zich nader oriënteren op deze mogelijkheden, neem dan contact op met de coördinator.