Lelystad-Dronten

Gezocht Bestuursleden

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijke voor de leiding van de activiteiten van de afdeling. De ambitie is nieuwe activiteiten te starten en te groeien in het aantal vrijwilligers, zodat we meer mensen kunnen ondersteunen. De sfeer binnen het afdelingsbestuur is open, direct en informeel.

De taken van het afdelingsbestuur zijn

 • Leiding werkzaamheden afdeling, ontwikkeling nieuwe activiteiten en borging kwaliteit van de bestaande activiteiten;
 • Verzorgen rapportages: o.a. werkplan, begroting, jaarverslag en financiën;
 • Leden- en fondswerving;
 • Vertegenwoordiging afdeling bij gemeentes, partnerorganisaties etc.;
 • Bieden van goede werkomstandigheden voor de grote groep vrijwilligers;

Wat we wensen

 • Een praktische en proactieve instelling;.
 • Beschikking over een netwerk in Lelystad of Dronten strekt tot aanbeveling, maar is niet strikt noodzakelijk;
 • Woonachtig in het werkgebied van de afdeling;
 • Beschikbaarheid van gemiddeld 2 dagdelen per week voor de voorzitter en de portefeuillehouder financiën;
 • Beschikbaarheid van gemiddeld 1 dagdeel per week voor algemene bestuursleden;
 • Bij voorkeur enige kennis en ervaring op het gebied van zorg en/of welzijn;
 • Enige bestuurservaring of de ambitie die op te doen.

Wat we bieden

 • Een bestuurdersfunctie in een landelijke, uitdagende, professionele vrijwilligersorganisatie;
 • De mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn en samen met collega-bestuurders de voorwaarden te scheppen waarbinnen beroepskrachten en vrijwilligers hun werk kunnen doen;
 • Een introductieprogramma, waaronder een training en ondersteuning vanuit de vereniging.

Een bestuursfunctie bij Humanitas is een vrijwilligersfunctie en is daarom onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed. Is uw belangstelling gewekt? Dan ontvangen we graag uw motivatie en CV onder vermelding ‘Bestuur LEL’ naar: lelystad-dronten@humanitas.nl. Voor informatie over de functies kunt u ook contact opnemen met de sollicitatiecommissie:

Allert Everts  06-34100773  en Nathanya van Lith 06-35121692

Terug naar overzicht