Humanitas Ontmoeting heeft het vrijwilligerswerk dat bij jou past.

Bij Humanitas Ontmoeting kun jij als vrijwilliger het verschil maken!

Humanitas Ontmoeting heeft tot doel een medemens te helpen met het versterken van zijn/haar netwerk dat om wat voor reden dan ook erg klein is geworden (of soms zelfs helemaal is weggevallen). Die ondersteuning kan bestaan uit het bieden van een luisterend oor bij een kopje koffie, het weer aanleren om onder de mensen te komen, het (her)vinden van een nieuwe hobby en soms ook hulp bieden bij heel praktische dingen als ‘hoe werkt de regiotaxi’. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten om de deelnemers weer in contact te brengen met andere mensen. We streven ernaar de deelnemers binnen een termijn van ongeveer een jaar zoveel zelfvertrouwen te geven en een groter netwerk te helpen bouwen dat dat er weer gezelligheid in hun leven is en hun levensplezier is toegenomen.

Ook in jouw omgeving zijn er mensen (van alle leeftijden) die hunkeren naar menselijke aandacht en contact en waar jij als vrijwilliger het verschil zult maken.

Wat kun je doen als vrijwilliger?

Ik ken binnen mijn team vier verschillende vrijwilligers: een coördinerend vrijwilliger, een activiteiten-vrijwilliger, een bezoek-vrijwilliger en een activatie-vrijwilliger. De hulpvraag van de deelnemer bepaalt welke type vrijwilliger we zoeken. Waar jij goed in bent als vrijwilliger (of waar je goed in wilt worden) en hoeveel tijd je wilt/kunt vrijmaken, bepaalt welke rol het beste bij jou past. En waar die twee behoeften overeenkomen, vindt een koppeling tussen vrijwilliger en deelnemer plaats.

Hieronder iets meer uitleg over de vier mogelijkheden:

a. Coördinerend vrijwilliger

Een coördinerend vrijwilliger geeft leiding aan maximaal 10 vrijwilligers. Dit kunnen zowel bezoek-vrijwilligers als activatie-vrijwilligers zijn. De coördinerend vrijwilliger (CVW) doet intakes van nieuwe deelnemers en inventariseert daarbij welk type vrijwilliger noodzakelijk is. Binnen de aanwezige vrijwilligers wordt gezocht naar een goede match en wordt de koppeling tot stand gebracht. De CVW onderhoudt de contacten binnen zijn/haar team. Gerekend moet worden op een tijdsbesteding van gemiddeld 5 uur/week (afhankelijk van de teamsamenstelling).

b. Activiteiten-vrijwilliger

We organiseren met een maandelijkse frequentie een aantal activiteiten voor de deelnemers/vrijwilligers. Een terugkerende activiteit zijn de Koffiemomenten en andere activiteiten zijn wandelen, samen koken, Rummikup, bloemschikken. Sommige organiseren we compleet zelf en bij sommige haken we aan bij al bestaande activiteiten in de woonplaats van de deelnemer. Een activiteiten-vrijwilliger coördineert een of meerdere activiteiten (afhankelijk van de tijd die hij/zij beschikbaar wil stellen).

c. Bezoek-vrijwilliger

Een bezoek-vrijwilliger bezoekt op regelmatig basis (één keer 1-1,5 uur per week of per veertien dagen) een deelnemer thuis of misschien gezellig op een terrasje. Je zorgt in deze rol voor de deelnemer voor een fijne afwisseling in een week waar de dagen allemaal hetzelfde zijn. Als bezoek-vrijwilliger word je meestal gekoppeld aan deelnemers die niet meer willen/kunnen werken aan vergroting van hun netwerk.

d. Re-activatie-vrijwilliger

Een re-activatie-vrijwilliger wordt gekoppeld aan deelnemers die graag hun netwerk willen versterken maar een steuntje in de rug nodig hebben bij het (opnieuw) aanleren van die vaardigheden. Je moet hierbij als vrijwilliger in staat zijn om de deelnemer te motiveren toch bepaalde stappen te zetten al zijn dit stappen buiten zijn/haar comfortzone.  Ook hier is sprake van een tijdsbesteding van één keer (1-1,5 uur) per week of veertien dagen.

Humanitas Ontmoeting biedt:

  • Vrijwilligerswerk dat voldoening geeft
  • Mogelijkheden tot persoonlijke groei
  • Verrijking van je C.V.
  • Plezier
  • Scholing
  • Begeleiding op maat
  • Groeps- en themabijeenkomsten ter vergroting van je vaardigheden
  • Vergoeding van reiskosten
  • Vrijwilligersverzekering

Laat je inspireren tot vrijwilligerswerk door de folder 'Waarom? Daarom!' aan te vragen via een van de onderstaande e-mailadressen. 

Wil je met ons wat betekenen voor een ander?  Dan wil ik je graag heel snel leren kennen!

Bel me op onderstaand nummer of stuur me een e-mailtje, dan gaan we snel om tafel zitten om te kijken welke rol het beste bij je past.

 

Met hartelijke groet,

Yvon Bus

Coördinator Humanitas Ontmoeting

06 83 81 12 23

humanitas-ontmoeting@yvonbus.nl

Terug naar overzicht