Maastricht-Heuvelland

Wat we doen

Begeleide OmgangsRegeling (BOR) Zuid-Limburg

Je wilt het beste voor je kind, ook bij een echtscheiding. BOR helpt jullie Ook als spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. Onze vrijwilligers houden geen dossier bij en treden als het goed gaat steeds wat verder terug. Duur: 3 tot 6 maanden.

Humanitas Steun bij Rouw

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost.

Maatjes Dak- en Thuislozen (Domushuizen)

Maatjes Dak- en Thuislozen Humanitas Maastricht heeft sinds 2011 een maatjesproject waarin vrijwilligers gekoppeld worden aan bewoners van de 24-uurs woonvoorzieningen van het Leger des Heils in Maastricht.

Maatjes personen met verward gedrag

Er zijn diverse maatjes voor diverse doelgroepen. Het Humanitas Maatjesproject zet zich in om eenzaamheid te doorbreken en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met verward gedrag

Humanitas Maatjes (ex-) Gedetineerden

Bij  Maatjes (ex)-gedetineerden helpt een coachend maatje jou je leven weer in te richten Na je detentie komt er veel op je af op het gebied van wonen, werken en contacten. Je maatje adviseert je, zoekt mee naar een dagbesteding of gaat met je mee naar instanties   

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg!

Taalmaatjes Maastricht

Ben je nieuw in Nederland? Nederlands leren helpt je op weg. Humanitas Taalmaatjes steunen je graag.

Taalcafé Heugemerveld

Het Taalcafé is er voor iedereen die graag de Nederlandse taal (beter) wil leren spreken en verstaan.

Humanitas Taalcafé St.Pieter

Taalcafé: op een leuke manier Nederlands leren. 

Taalmaatjes Heuvelland

In een nieuw land krijg je met een nieuwe taal te maken. Hoe beter je die taal spreekt, hoe beter je jezelf kunt redden.

Maatjes Valkenburg a/d Geul

Het project is bedoeld als ondersteuning voor burgers van de gemeente Valkenburg.

Humanitas Jongerenmaatjes Maastricht

Voor jongeren die even niet lekker in hun vel zitten en/of weinig sociale contacten hebben!