Maatjesproject

Het Humanitas Maatjesproject zet zich in om eenzaamheid te doorbreken en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met verward gedrag. Verward gedrag is een breed begrip. Deelnemers kunnen te maken hebben met dementie, persoonlijk leed, gevoel van eenzaamheid, depressie, gevoeligheid voor psychoses, verstandelijke beperking, psychiatrische beperking, dak- en/of thuisloosheid en verslaving.

Mensen met verward gedrag worden soms niet begrepen door de omgeving. Door hun (tijdelijke) kwetsbaarheid kunnen zij de sociale aansluiting missen. Hierbij kan een vrijwilliger hulp bieden.

Het contact tussen de deelnemer en vrijwilliger is het belangrijkste aandachtspunt. De vrijwilliger vormt een steun voor de deelnemer door vooral te luisteren en te bemoedigen. Met het mens tot mens contact (één op één bij de deelnemer thuis) probeert de vrijwilliger de kwaliteit van leven van de deelnemer te verbeteren. Ook kan de vrijwilliger een stukje praktische ondersteuning bieden.

De vrijwilligers van het maatjesproject vergroten hun kennis en vaardigheden door deelname aan verschillende door Humanitas georganiseerde trainingen.

Download PDF: 210301 - Jaarverslag_2020_Verward_Gedrag.pdf

Jaarverslag 2020 Maatjesproject

Klik hier of op afbeelding om het jaarverslag te bekijken.