Maastricht-Heuvelland

Taalmaatjes Maastricht

Ben je nieuw in Nederland? Dan is het handig als je Nederlands spreekt. Humanitas Taalmaatjes helpen je
hierbij.

Wat is Samenspraak?

Samenspraak is een project gericht op taalverwerving (Nederlands) en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Tot de doelgroep van Samenspraak behoren inburgeraars die (bijna) een inburgeringstraject volgen. Vrijwilligers gaan bij de deelnemers thuis om taalles te geven. Door middel van ondersteuning op het gebied van spreken, lees –en schrijfvaardigheid. Dit is natuurlijk maatwerk en zeer afhankelijk van het niveau van de deelnemer.

Ook ondersteunen Taalmaatjes de deelnemers bij zijn/haar activiteiten buitenshuis. Door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen of het voorbereiden van bezoeken aan instanties als school en de dokter. Zo wordt ook aansluiting gevonden bij het inburgeringsprogramma dat de deelnemer volgt.

Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt, is het moeilijk om met alles mee te doen.

Wilt u:

  • graag contact met uw buren?
  • nederlands praten met uw kinderen?
  • zelf naar de dokter of tandarts kunnen?
  • de mensen op school beter begrijpen?
  • goed inburgeren zodat u zich meer thuis gaat voelen?

Vraag dan een taalmaatje van Samenspraak.

Een vrijwilliger komt wekelijks bij u thuis voor het geven van Nederlandse taalles. U kunt praten over het dagelijkse leven en samen dingen ondernemen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Kijk bij Contact!