Taalmaatjes Maastricht

Ben je nieuw in Nederland? Dan is het handig als je Nederlands spreekt. Humanitas Taalmaatjes helpen je
hierbij.

Je krijgt een vast taalmaatje met wie je kunt praten, tv kijken, wandelen; wat je wilt. Ondertussen oefen je spelenderwijs je Nederlands. Hoe beter je de taal spreekt hoe beter je jezelf kunt redden.

Wat is Samenspraak?

Samenspraak is een project gericht op taalverwerving (Nederlands) en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Tot de doelgroep van Samenspraak behoren inburgeraars die (bijna) een inburgeringstraject volgen. Vrijwilligers gaan bij de deelnemers thuis om taalles te geven. Door middel van ondersteuning op het gebied van spreken, lees –en schrijfvaardigheid. Dit is natuurlijk maatwerk en zeer afhankelijk van het niveau van de deelnemer.

Ook ondersteunen Taalmaatjes de deelnemers bij zijn/haar activiteiten buitenshuis. Door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen of het voorbereiden van bezoeken aan instanties als school en de dokter. Zo wordt ook aansluiting gevonden bij het inburgeringsprogramma dat de deelnemer volgt.

Als je niet goed Nederlands spreekt of begrijpt, is het moeilijk om met alles mee te doen.

Wil je:

  • graag contact met je buren?
  • nederlands praten met je kinderen?
  • zelf naar de dokter of tandarts kunnen?
  • de mensen op school beter begrijpen?
  • goed inburgeren zodat je je meer thuis gaat voelen?

Vraag dan een taalmaatje van Samenspraak.

Een vrijwilliger komt wekelijks bij je thuis voor het geven van Nederlandse taalles. Je kunt praten over het dagelijkse leven en samen dingen ondernemen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? Kijk bij Contact!