Maastricht-Heuvelland

Jongeren en schulden Zuid-Limburg

Vanaf 16 jaar beginnen jongeren vaak voor het eerst financieel op eigen benen te staan en vanaf 18 jaar zijn zij daarvoor volledig verantwoordelijk. Veel van hen kunnen deze financiële verantwoordelijkheid echter niet aan: van alle jongeren tussen de 18 en 25 jaar heeft 42% minimaal een vorm van schuld, lening of betalingsachterstand. Veel van deze jongeren kunnen hun achterstallige rekeningen niet meer betalen. Daarmee lopen schulden op en worden deze risicovol.

Zelf kloppen deze jongeren echter niet snel aan voor hulp. Ze schamen zich en ontdekken vaak te laat hoe groot de problemen al zijn.  Humanitas wil (tijdig) inzicht bieden in de mogelijkheden en oplossingen voor hun financiële problemen en  deze jongeren weer perspectief en zelfvertrouwen geven.

Een jongere komt via een verwijzing, een voorlichting op school of op eigen initiatief bij Humanitas terecht. Een lokale coördinator koppelt na een intakegesprek hem of haar aan een geschikte vrijwilliger. De jongere en de vrijwilliger spreken af hoe, wanneer en waar ze contact met elkaar zullen onderhouden. Dit kan online (eventueel anoniem), bij de jongere thuis of op school (offline) of in een combinatie daarvan.

De vrijwilliger biedt een luisterend oor, emotionele ondersteuning en denkt actief mee over praktische oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken hoeveel geld er een bepaalde periode ‘in en uit’ gaat, inventariseren van andere abonnementen (telefoon), het zoeken of vinden van een bijbaantje of het aanvragen van toeslagen (huur). Tegelijkertijd komen ook extra vaardigheden aan bod, zoals budgetteren, een weekbedrag pinnen of sparen voor grotere of seizoensgebonden uitgaven. De deelnemer en vrijwilliger maken samen een plan van aanpak en bespreken iedere week de voortgang.