Maastricht-Heuvelland

Maatjes Valkenburg a/d Geul

Het project Maatjes Valkenburg aan de Geul is bedoeld voor  burgers van de Gemeente Valkenburg, die tijdelijke ondersteuning nodig hebben zodat ze weer het vertrouwen  krijgen om zelf iets aan hun situatie te veranderen.  Dit kunnen de volgende groepen zijn:

 • Gezinnen met kinderen
 • Alleenstaande ouders
 • Jongeren (o.a. Minderjarige Vreemdelingen)
 • Schoolgaande kinderen met buitenlandse achtergrond
 • Sociaal (spel) contact met kinderen met een beperking

De vorm van ondersteuning:

Praktische ondersteuning

 • Praktische ondersteuning aan allochtone ouders om de weg vrij te maken naar peuterspeelzaal, muziek op schoot, zwemmen en eerste keer meegaan naar deze activiteiten.
 • Structuur bieden door bijvoorbeeld mee op te ruimen (niet poetsen), en/of samen de grote boodschappen doen
 • Praktische ondersteuning in de piekmomenten met de kinderen (verzorgen, naar bed brengen) als moeder een slechte dag heeft.
 • Dochter of zoontje zou ophalen van school/of kinderopvang.
 • Thuis spelen met het kind met beperking zodat ouders met andere kind iets kunnen ondernemen

Een luisterend oor (voor jongeren)

Een maatje voor jongeren die ondersteunt door naar hen te luisteren, er te zijn voor hen, hen op de juiste weg te helpen naar bv een sportclub, samen iets gezelligs te doen of te sporten.

Spraak- en taalontwikkeling schoolgaande kinderen (en hun ouders)

De Nederlands taal oefenen in de praktijk met schoolgaande kinderen die vastlopen in spraak- en/of taalontwikkeling. Voorbeelden:

 • Voorlezen of helpen kiezen van (digitale) boekjes die bij het leesniveau en interesse passen.
 • Gezelschapsspellen zoals memory, lotto en domino zijn zeer geschikt om taal te leren, vooral voor het leren van (nieuwe) woorden. Door te benoemen, te omschrijven of te (laten) raden wat er op het plaatje staat, breidt kind zijn woordenschat uit. Door een zin bij het plaatje te maken oefent kind de zinsbouw.
 • Activiteiten samen ondernemen (denk aan: wandelen in het bos, tafel dekken, afwassen, boodschappen doen) en  hierover vertellen. In iedere situatie leert het kind weer nieuwe woorden en zinnen. Het is belangrijk dat de nieuwe woorden aan concrete ervaringen gekoppeld kunnen worden.
 • Het kind spelenderwijs allerlei kleine opdrachten geven en deze opdrachten steeds verder uitbouwen. Dit is goed voor het kritisch luisteren, de passieve woordenschat en het taalbegrip.
 • Samen Televisie kijken. Het kan de taalontwikkeling van kind stimuleren (denk aan: school tv, Klokhuis, Jeugdjournaal).
 • Samen computerspelletjes spelen. Er zijn veel computerspelletjes en apps voor het stimuleren van de taalontwikkeling

(Sociaal) netwerkopbouw

De deelnemers worden gemotiveerd aan te sluiten op hun omgeving. En contact te leggen met buren en buurtvoorzieningen. Dat vergt luisteren naar elkaar, elkaar respecteren, toetsen of de vraag / oplossing goed begrepen is,  het contact leggen met organisaties. Kortom samenwerken en netwerk opbouwen. Bijvoorbeeld:

 • Met kind(eren) na schooltijd en in het weekend iets ondernemen zodat zij alle aandacht krijgen ( denk aan speeltuin, wandelen, spelen ) en met andere kinderen kunnen spelen
 • (thuis) spelen met een kind met beperking en zo mogelijk andere kinderen daarbij betrekken

De deelnemer wordt één-op-één gekoppeld aan een vrijwilliger die speciaal is getraind voor dit project.  De vrijwilliger biedt vanuit gelijkwaardigheid en respect een luisterend oor en ondersteunt de deelnemer bij het opbouwen van het zelfvertrouwen om weer de regie over het eigen leven te  voeren.