Maatschappelijke sportcoaches

Eerste maatschappelijke sportcoaches gediplomeerd

De eerste (ex)cliënten van verschillende maatschappelijke opvangcentra in Maastricht hebben gisteren hun diploma als ‘Maatschappelijk Sportcoach’ ontvangen. Zij ontvingen dit certificaat na het afleggen van de cursus tot Maatschappelijke Sportcoach, een initiatief van Maastricht Sport en Leger des Heils, aangeboden door Stichting Life Goals. De cursus leert de ‘ervaringsdeskundigen’ hoe zij sport kunnen gebruiken als middel voor de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare mensen. De uitreiking vond plaats bij Maastricht Sport in het Geusseltpark en werd verricht door Raoul Reintjens buurtsportcoach Maastricht Sport/Leger des Heils in samenwerking met Life Goals.

Samen Sportief
De cursus tot Maatschappelijke Sportcoach maakt deel uit van het ‘Samen Sportief’ programma. Dit is een samenwerkingsverband tussen Maastricht Sport en zorg- en welzijnsorganisatie Leger des Heils. Samen met de andere organisaties de LEVANTO groep, het Humanitas maatjesproject, Mondriaan Zorggroep, Gastenhof pension Jekerzicht, Relim en het COA hebben zij als doel cliënten in de maatschappelijke opvang en mensen aan de rand van de samenleving aan het bewegen en sporten te krijgen.
In het kader van dagbesteding en participatie wordt sport ingezet om cliënten en buurtbewoners in Maastricht iets aan te bieden waardoor ze deelnemen en participeren in de maatschappij. Hein Poell, teamcoördinator Sport & Bewegen bij Maastricht Sport: “Bovendien komen zij op deze manier in contact met andere mensen en vergroten zij hun sociale contacten. Last but not least, wordt er ook gewerkt aan gezondheid en zijn de deelnemers aan het programma actief bezig (in de buitenlucht). Wanneer iemand lichamelijk beter in zijn vel zit, heeft dit ook een positief effect op de geestelijke gezondheid.” Uiteindelijk heeft het programma ‘Samen Sportief’ als doel deelnemers structureel aan het bewegen te krijgen, samen met andere mensen. Sporten die aangeboden worden zijn o.a. zwemmen, sportief wandelen, fitness, Run for Run, mountainbiken en meer.

Maatschappelijke Sportcoach
De cursus ‘Maatschappelijk Sportcoach’ leidt ex-deelnemers aan bovengenoemd Samen Sportief programma op tot maatschappelijke sportcoaches die uiteindelijk zelfstandig recreatieve sportactiviteiten kunnen uitvoeren en begeleiden. Simon Wodzik, ex-deelnemer Samen Sportief: “De cursus sluit perfect aan bij mijn herstel. Ik wil in de toekomst lekker bezig zijn me sport en een nieuwe start maken.”

Ervaring, voorbeeld & inspiratie
“Bijzonder aan het traject is dat ex-deelnemers aan het Samen Sportief programma ‘ervaringsdeskundige’ zijn die zelf in een vergelijkbare situatie zitten of hebben gezeten en nu nieuwe en toekomstige deelnemers van de sportactiviteiten binnen Samen Sportief begeleiden,” aldus Hans-Martin Don directeur Leger des Heils W&G Limburg-Brabant. “Zij kunnen hun ervaringen delen met deelnemers en hen motiveren. Deelnemers die nog in een zorgtraject zitten, kunnen de ervaringsdeskundige sportcoaches als voorbeeld zien en eenzelfde doel nastreven.”

Stichting Life Goals
De cursus tot Maatschappelijk Sportcoach wordt in opdracht van Maastricht Sport en Leger des Heils aangeboden door Stichting Life Goals. Deze stichting helpt kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving via sport weer mee te doen. Zij bieden bijzondere sportprogramma’s voor mensen met ernstige ontregeling van hun leven zoals dak- en thuislozen, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, drugsverslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld.

Aan de slag
Tijdens de diploma-uitreiking gisteren ontvingen de eerste zes cursisten hun diploma uit handen van door Raoul Reintjens buurtsportcoach Maastricht Sport/Leger des Heils en Life Goals. In de komende periode zullen zij nog een stage traject afleggen binnen het ‘Samen Sportief’ programma onder begeleiding van professionele bewegingsfunctionarissen van Maastricht Sport. Deze stageperiode wordt afgesloten met een sportdag medio augustus in het Geusseltpark. Hierna gaan zij zelfstandig aan de slag als maatschappelijk sportcoach.

Terug naar het nieuwsoverzicht