Week tegen de kindermishandeling.

Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed.

Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven tepraten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hunsignalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.

Week tegen Kindermishandeling- van 14 t/m 20 november

In de Week tegen Kindermishandelingdoet de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden vankindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg omhet leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Kom in actie

Neem bij vermoedens van Kindermishandeling (ook bij twijfel) contact op met Veilig Thuis voor informatie, advies of het doen van een melding. Veilig Thuis denkt mee over oplossingen, verwijst door naar adequate hulp of doet zelf onderzoek. Bel gratis 0800-2000of kijk op www.veiligthuiszl.nl

Aandacht voor de Week tegen Kindermishandeling

Wilt u in uw organisatie aandacht besteden aan deze week dan kunt u:

·         Informatie over de Week tegen Kindermishandeling op de website van uw organisatie plaatsen

·         Posters ophangen over de week tegen kindermishandeling

·         Signaalkaart Kindermishandeling verspreiden in uw organisatie

De poster en het logo zijn te downloaden via de website van de Week tegen Kindermishandeling http://www.weektegenkindermishandeling.nl/over-de-week

Op deze website staan ook de activiteiten die in deze week in Zuid-Limburg worden georganiseerd.

Terug naar het nieuwsoverzicht