Pas op je geld 2017!!

Pas op je geld besteedt deze maand aandacht aan het thema aanslag gemeentelijke belastingen/ waterschapslasten. Veel mensen weten niet of ze recht hebben op (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Heb jij moeite met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen en/of de aanslag waterschapslasten? Check dan of je recht hebt op (gedeeltelijke) kwijtschelding van de aanslag. Op www.bsgw.nl vind je meer info over de voorwaarden en de procedure.

Deze en meer tips vind je op www.pasopjegeld.nl. Je krijgt hier op basis van jouw situatie tips en hulpmiddelen aangereikt om te besparen op je uitgaven of om je inkomen te verhogen.

Terug naar het nieuwsoverzicht